Znaczenie reklamy w procesach decyzyjnych konsumentów /
author Nowacki, Robert.

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inteligentne systemy wspomagania decyzji
red. Sroka, Henryk

Publication year: 2009 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem /
red. Strużycki, Marian

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Nowe techniki organizatorskie
author Przybyła, Henryk

Publication year: 2011 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia rynku dla doradców finansowych /
author Hens, Thorsten

Publication year: 2010 Call number: [I] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potęga irracjonalności ukryte siły, które wpływają na nasze decyzje 
author Ariely, Dan

Publication year: 2009 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Decyzje zarządcze w przedsiębiorstwie
author Platonoff, Alberto Lozano

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie innowacjami integracja zmian technologicznych, rynkowych i 
author Tidd, Joe

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informatyka gospodarcza 3 /
 

Publication year: 2010 Call number: [330.46/.47] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informatyka gospodarcza 3 /
 

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji
author Pilch, Piotr

Series: Master of Business Administration nr 6 (107) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Choices, Values and Frames
red. Kahneman, Daniel

Publication year: 2009 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podejmowanie trudnych decyzji osiąganie celów dzięki odważnemu działaniu 
author Shaw, Peter

Publication year: 2010 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Systemowe zarządzanie jakością koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie 
author Miller, Piotr

Publication year: 2011 Call number: [658.56] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów
red. naukowa Bielawska-Batorowicz, Eleonora

Publication year: 2012 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Psychologia rynku dla doradców finansowych
author Hens, Thorsten

Publication year: 2010 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy organizacji i zarządzania /
red. naukowy Dobrodziej, Barbara

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (14); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Decyzje strategiczne w kreowaniu zdolności
author Nazdrowicz, Jacek

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (138) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie i organizacja środowiska pracy
author Górska, Ewa

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty skuteczności wykorzystania intuicji w procesie decyzyjnym /
author Malewska, Kamila.

Series: Przegląd Organizacji nr 1/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundamentals of management
author Smith, Mike

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy zarządzania : koncepcje - strategie - zastosowania / 
author Dołhasz, Magdalena.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Decyzyjne systemy zarządzania
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wykorzystanie narzędzi rachunkowości w logistyce : doświadczenia przedsiębiorstw polskich, niemieckich i białoruskich 
author Filipiak, Beata.

Publication year: 2013 Call number: [21.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Decyzje menedżerskie
author Bolesta-Kukułka, Krystyna

Publication year: 2003 Call number: [10.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Monitorowanie otoczenia : przepływ i bezpieczeństwo informacji 
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
author Strużycki, Marian

Publication year: 1998 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy i metody w zarządzaniu organizacjami : czyli jak sprawnie zarządzać współczesnymi organizacjami 
author Tomaszewski, Adam.

Publication year: 2013 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Potęga irracjonalności : ukryte siły, które wpływają na nasze decyzje / 
author Ariely, Dan.

Publication year: 2009 Call number: [01.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ MIS na jakość informacji w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw /
author Ziółkiewicz, Marek.

Series: Zarządzenie Jakością nr 1 / 2012 (27) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie narzędzi rachunkowości w logistyce : doświadczenia przedsiębiorstw polskich, niemieckich i białoruskich / 
author Filipiak, Beata.

Publication year: 2013 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza decyzji /
author Goodwin, Paul.

Publication year: 2015 Call number: [65.01] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie narzędzi rachunkowości w logistyce : doświadczenia przedsiębiorstw polskich, niemieckich i białoruskich / 
 

Publication year: 2013 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: