Prace z zakresu rachunkowości finansowej /
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naykowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 816 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości /
 

Publication year: 2011 Call number: [657.6] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wpływ systemu emerytalnego na gospodarkę
author Stańko, Dariusz

Series: Studia Ekonomiczne nr 3 (LXVI) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarcze problemy Ameryki Łacińskiej
red. naukowa Drgas, Michał

Publication year: 2012 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Otwarte fundusze emerytalne w Polsce analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz 
red. naukowa Chybalski, Filip

Publication year: 2009 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek
red. naukowa Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zagadnienia prawne i ekonomiczne systemu emerytalnego /
red. Borodo, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncentracja rynku otwartych funduszy emerytalnych
author Rudzewicz, Adam

Series: Marketing i Rynek nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a polski rynek Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 183 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prace z zakresu finansów /
red. naukowy Sułkowska, Wanda.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oczekiwanie prawne na emeryturę dożywotnią ekspektatywa 
author Pacud, Radosław

Publication year: 2006 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy
author Kontek, Krzysztof

Series: Studia Ekonomiczne nr 3 (LXVI) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość obsługi klienta w otwartych funduszach
author Rudzewicz, Adam

Series: Marketing i Rynek nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka otwarte fundusze emerytalne 
red. naukowa Domański, Czesław

Publication year: 2011 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery
red. naukowa Szołno-Koguc, Jolanta

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena wartości zagrożonej kapitału emerytalnego na przykładzie otwartych funduszy emerytalnych /
author Kaczmarzyk, Jan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 26/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza polityki inwestycyjnej otwartych funduszy
author Prosowicz, Grzegorz

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kryzys finansów publicznych : przyczyny, machanizm, drogi wyjścia / 
red. naukowy Oręziak, Leokadia.

Publication year: 2013 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku /
red. Ronka-Chmielowiec, Wanda.

Publication year: 2011 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 228 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse /
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 877 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy zarządzania na rynku kapitałowym
author Ciejpa-Znamirowski, Krzysztof

Publication year: 2002 Call number: [08.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości
author Micherda, Bronisław

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse ubezpieczeń emerytalnych
author Sowiński, Tomasz

Publication year: 2009 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Otwarte fundusze emerytalne : analiza działalności inwestycyjnej finansów oraz decyzji członków 
author Chybalski, Filip

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki finansowe w warunkach kryzysu
author Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania 
author Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka.

Publication year: 2010 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sektor finansowy w Polsce
author Owsiak, Stanisław.

Publication year: 2002 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 26/2010 
author Filipiak, Beata

Publication year: 2010 Call number: [07.C] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia ubezpieczeniowe : zeszyty naukowe 127 
author Handschke, Jerzy

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Efektywność : wymiary, uwarunkowania, wyzwania : Przedsiębiorczość i Zarządzanie : tom XI, zeszyt 10 
author Dudycz, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości
author Micherda, Bronisław

Publication year: 2011 Call number: [14.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych : pojęcie oraz właściwości postępowań przedsądowych i ochrony cywilnosądowej : [stan prawny na 31 marca 2011 r.] 
author Antonów, Kamil

Publication year: 2011 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych : XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
author Florek, Ludwik

Publication year: 2011 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce
author Bartkowiak, Ryszard

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu : nr 22 rok 2011 
 

Publication year: 2011 Call number: [17.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: