Ocena funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych
author Jonas, Krzysztof

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia tom II Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Składki na ubezpieczenie emerytalne konstrukcja i charakter prawny 
author Wantoch-Rekowski, Jacek

Publication year: 2005 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rentowność funduszy emerytalnych
author Rudzewicz, Adam

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8 (715) sierpień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagadnienia prawne i ekonomiczne systemu emerytalnego /
red. Borodo, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena polityki inwestycyjnej OFE /
author Trippner, Paweł.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 26/2010 / 
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a polski rynek Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 183 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 20/2011 
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prace z zakresu finansów /
red. naukowy Sułkowska, Wanda.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawne bariery wzrostu efektywności funkcjonowania OFE /
author Chybalski, Filip.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oczekiwanie prawne na emeryturę dożywotnią ekspektatywa 
author Pacud, Radosław

Publication year: 2006 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budowa portfela funduszy emerytalnych w aspekcie
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (51) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys finansów publicznych : przyczyny, machanizm, drogi wyjścia / 
red. naukowy Oręziak, Leokadia.

Publication year: 2013 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych
author Dybał, Mariusz.

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości
author Micherda, Bronisław

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Pośrednictwo finansowe : w Polsce 
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Otwarte fundusze emerytalne : analiza działalności inwestycyjnej finansów oraz decyzji członków 
author Chybalski, Filip

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki finansowe w warunkach kryzysu
author Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia społeczne : wraz z indeksem rzeczowym 
 

Publication year: 2010 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania 
author Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka.

Publication year: 2010 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia ubezpieczeniowe : zeszyty naukowe 127 
author Handschke, Jerzy

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości
author Micherda, Bronisław

Publication year: 2011 Call number: [14.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych : pojęcie oraz właściwości postępowań przedsądowych i ochrony cywilnosądowej : [stan prawny na 31 marca 2011 r.] 
author Antonów, Kamil

Publication year: 2011 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych : XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
author Florek, Ludwik

Publication year: 2011 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce
author Bartkowiak, Ryszard

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie mikro i makro procesów w funkcjonowaniu i rozwoju systemu społeczno-ekonomicznego : Przedsiębiorczość i Zarządzanie : tom XII, zeszyt 12 
author Trippner, Paweł

Publication year: 2011 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kryzys finansów publicznych : przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia 
author Oręziak, Leokadia.

Publication year: 2013 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Składki na ubezpieczenie emerytalne : konstrukcja i charakter prawny 
author Wantoch-Rekowski, Jacek

Publication year: 2005 Call number: [02.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prywatyzacja emerytur : transnarodowa kampania na rzecz reformy zabezpieczenia społecznego / 
author Orenstein, Mitchell Alexander.

Publication year: 2013 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

25 lat gospodarki rynkowej w Polsce /
 

Publication year: 2014 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 352 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania biznesowe 21 wieku : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 5(43) / 2014 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa : studium prawnofinansowe / 
author Wantoch-Rekowski, Jacek.

Publication year: 2014 Call number: [364.3] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: