Nowy przewodnik po Unii Europejskiej
author Blair, Alasdair

Publication year: 2002 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unia Europejska
author Pinder, John

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy bankowe w procesie europejskiej integracji walutowej /
author Paluszak, Grzegorz

Publication year: 2002 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doświadczenia z reform fiskalnych w okresie
author Gajewski, Paweł

Series: Gospodarka Narodowa nr 1-2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolność przepływu kapitału we Wspólnocie Europejskiej
author Rumiński, Michał

Publication year: 2000 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielka piaskownica rola USA w europejskiej polityce bezpieczeństwa i 
author Serówka, Dariusz

Publication year: 2003 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unia Europejska nie tylko dla początkujących
author Gaziński, Benon.

Publication year: 2001 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja ochrony konsumenta w Europejskim Prawie
author Maliszewska-Nienartowicz, Justyna

Publication year: 2004 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Realizacja postanowień traktatu z Maastrich w
author Kozuń-Cieślak, Grażyna

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza /
red. Winiarski, Bolesław

Publication year: 2000 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 3
red. Kantorowicz, Aleksandra

Publication year: 1998 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unia Europejska od Maastricht do Lizbony : polityczne aspekty aktywności /  
author Parzymies, Stanisław.

Publication year: 2012 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony : aspekty prawne i polityczne / 
author Barcik, Jacek.

Publication year: 2008 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony : aspekty prawne i polityczne /  
author Barcik, Jacek.

Publication year: 2008 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja europejska : rozwój rynku 
author Wysokińska, Zofia

Publication year: 2002 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja europejska : rozwój rynku 
author Wysokińska, Zofia

Publication year: 2001 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza
author Winiarski, Bolesław

Publication year: 2001 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejski model społeczeństwa informacyjnego : polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekście globalnych problemów wieku informacji 
author Doktorowicz, Krystyna

Publication year: 2005 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej
author Galster, Jan

Publication year: 2006 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia integracji europejskiej
author Popowicz, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unia monetarna : teoria i polityka 
author Bukowski, Sławomir I.

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ konfliktu w byłej Jugosławii na stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską 1990-1995
author Orzelska, Agnieszka

Publication year: 2004 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strefa Euro : Perspektywy rozszerzenia o Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej 
author Bukowski, Sławomir I.

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej
author Sitek, Magdalena

Publication year: 2007 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Making the EMU : the politics of budgetary surveillance and the enforcement of Maastricht 
author Savage, James D.

Publication year: 2007 Call number: [A/12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Najnowsza historia świata : Tom 3 : 1979-1995 
author Patek, Artur

Publication year: 2009 Call number: [19.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja europejska : rozwój rynku 
author Wysokińska, Zofia

Publication year: 2000 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy europeistyki : podręcznik akademicki 
author Bokajło, Wiesław

Publication year: 2009 Call number: [12.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przewodnik po Unii Europejskiej : od Rzymu do Maastricht i Amsterdamu 
author Noble, Alexander

Publication year: 1998 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza
author Winiarski, Bolesław

Publication year: 2006 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dyplomacja czy siła? : Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych 
author Parzymies, Stanisław

Publication year: 2009 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony
author Kuś, Artur

Publication year: 2010 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie
author Kuś, Artur

Publication year: 2012 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: