Techniki perswazyjne podstawy 
author Gajlewicz, Michał

Publication year: 2009 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria komunikowania masowego
author McQuail, Denis

Publication year: 2008 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące
author Stankiewicz, Wojciech Marcin

Publication year: 2008 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public Relations w procesie opiniotwórczym
author Kuśmierski, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [659.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Public relations a demokracja
author Święćkowska, Teresa

Publication year: 2008 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia socjologii skrypt dla studentów finansów i informatyki 
author Gostkowski, Zygmunt

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielkopolanie wobec integracji Polski z Unią
red. naukowa Cichocki, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczeństwo wirtualne, społeczeństwo informacyjne
red. Szwed, Robert

Publication year: 2003 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe media w systemie komunikowania polityka 
author Jeziński, Marek

Publication year: 2011 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spirala milczenia opinia publiczna - nasza skóra społeczna 
author Noelle-Neumann, Elisabeth

Publication year: 2004 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska opinia publiczna wobec procesów europejskiej
author Potocki, Przemysław

Series: Zeszyty Naukowe nr 4 (57) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Schyłek komunizmu i polskie przemiany w odbiorze
author Szymanderski, Jacek

Publication year: 2011 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola public relations (PR) w kształtowaniu opinii
author Kuśmierski, Stanisław

Series: Zeszyty Naukowe Nr 2 (42) 2006 z.2/2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola opinii publicznej w polityce
author Mojsiewicz, Czesław

Publication year: 1999 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie Komunikowanie w zmieniającym się społeczeństwie 
red. Niezgoda, Marian

Publication year: 2010 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia /
author Białyszewski, Henryk.

Publication year: 2003 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej Studia i Materiały Master of Business Administration 
red. naukowy Orłowska, Renata

Publication year: 2003 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sondaże a manipulowanie społeczeństwem
author Dyoniziak, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Heuristics and Biases The Psychology of Intuitive Judgment 
red. Gilovich, Thomas

Publication year: 2008 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badania sondażowe opinii publicznej w Polsce
author Szostek, Dariusz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (37) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Urzędnicy w służbie demokratycznego państwa salus rei publicae suprema lex 
author Arcimowicz, Jolanta

Publication year: 2010 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Świat w polskich tygodnikach opinii
author Podemski, Krzysztof

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreowanie opinii publicznej z wykorzystaniem sondaży
author Szostek, Dawid.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (38) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do socjologii /
author Szacka, Barbara.

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy stosunków międzynarodowych
author Mingst, Karen

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wizerunek marketingu w Polsce /
red. Niestrój, Roman.

Publication year: 2009 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki polityczne /
author Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2012 Call number: [32] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia /
author Białyszewski, Henryk.

Publication year: 2006 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing polityczny w Internecie /
author Zieliński, Jarosław.

Publication year: 2013 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw
author Smektała, Tymon

Publication year: 2005 Call number: [11.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola opini publicznej w polityce
author Mojsiewicz, Czesław

Publication year: 1999 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dokąd prowadzą nas media
author Toeplitz, Krzysztof Teodor

Publication year: 2006 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Public Relations w procesie opiniotwórczym
author Kuśmierski, Stanisław

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Efective public realtions
author Cutlip, Scott M.

Publication year: 2006 Call number: [A/11.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce
author Szmulik, Bogumił

Publication year: 2007 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Od komunikacji do manipulacji : mechanizmy wywierania wpływu 
author Znyk, Paweł

Publication year: 2008 Call number: [01.B] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja w Polsce 2005-2007
author Bobińska-Kolarska, Lena

Publication year: 2007 Call number: [18.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny : Studium politologiczne 
author Marszałek-Kawa, Joanna

Publication year: 2007 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Od komunikacji do manipulacji
author Znyk, Paweł

Publication year: 2008 Call number: [Mediateka] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia polityki
author Potulski, Jakub

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: