Wymiar społeczny polityki regionalnej na Dolnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem wrocławskiego obszaru metropolitalnego
author Zakrzewska-Półtorak, Alicja

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na Dolnym Śląsku w latach 1997-2005 /
author Hajduga, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność miast i regionów Polski Prace Naukowe AE Wrocław nr 821 Materiały konferencyjne AE Wrocław 
red. naukowy Broszkiewicz, Ryszard

Publication year: 1999 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wschód w globalnej i regionalnej polityce
red. Bartnicki, Adam R.

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój dolnośląskich gmin w latach 1999-2004 /
author Pięta-Kanurska, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna : problemy współpracy transgranicznej /  
red. naukowy Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2003 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 967 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 10.
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierunki rozwoju Dolnego Śląska w oparciu o zapisy wybranych dokumentów strategicznych /
author Zakrzewska-Półtorak, Alicja.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna X /
red. naukowy Przybyła, Zbigniew

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu
red. Szołek, Krzysztof

Publication year: 2001 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka Prace Naukowe AE Wrocław nr 1052 
red. Mazurek-Łopacińska, Krystyna

Publication year: 2004 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna XII. T. 1.
red. naukowy Korenik, Stanisław

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna XII. T. 2
red. naukowy Korenik, Stanisław

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna XI
red. naukowy Korenik, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu
red. Szołek, Krzysztof

Publication year: 2001 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość - studia naukowe, 1 /
Red. Korenik, Dorota.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, 28 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych na wybranych przykładach z Dolnego Śląska /
author Rogowski, Mateusz.

Publication year: 2012 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oddziaływanie systemu komunikacji na procesy integracji regionalnej na Dolnym Śląsku : ujęcie prognostyczne / 
author Miszczak, Katarzyna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 39/2011. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Educational democration in Poland : tradition and post-communist transformation 
author Marzec, Danuta Krystyna

Publication year: 1998 Call number: [A/01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dolny Śląsk na weekend : Przewodnik turystyczny 
author Skała, Cyprian

Publication year: 2007 Call number: [15.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dolny Śląsk
author Harasimowicz, Jan

Publication year: 2007 Call number: [15.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej
author Janasz, Władysław.

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wielonarodowe dziedzictwo kulturowe na Dolnym Śląsku i jego ochrona po 1945 roku
author Przyłęcki, Mirosław

Publication year: 2002 Call number: [19.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu : 14 (14)/2009 
 

Publication year: 2009 Call number: [17.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czy koniec Śląska jaki znamy?
author Rauziński, Robert

Publication year: 2010 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Świat, Europa, Dolny Śląsk : wyzwania milenijne : materiały z międzynarodowej konferencji Wrocław, 28 - 30 listopada 2000 roku 
author Łoś-Nowak, Teresa

Publication year: 2002 Call number: [05.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obraz społeczny Śląska na przełomie wieków
author Pisz, Zbigniew

Publication year: 2004 Call number: [02.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek - region- państwo : w procesach globalizacji, regionalizacji oraz integracji 
author Rdzanek, Grzegorz

Publication year: 2004 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sytuacja społeczna Dolnego Śląska
author Ostasiewicz, Walenty

Publication year: 2000 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przekształcenia społeczno gospodarcze regionu dolnosląskiego w porównaniu z regionami sąsiadującymi Republiki Czeskiej : wybrane problemy / 
author Korenik, Stanisław.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią /
 

Publication year: 2013 Call number: [504] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 317 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu /
 

Publication year: 2015 Call number: [339.923] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 380 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Model rozwoju turystyki i rekreacji ruchowej w Polsce i na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej 1945-2012 /
author Ordyłowski, Marek.

Publication year: 2015 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw logistycznych działających na terenie Dolnego Śląska /
 

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wyzwania biznesowe 21 wieku nr 5(43) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Foresight jako narzędzie kreowania polityki rozwoju regionalnego na Dolnym Śląsku /
author Szymańska, Marika.

Series: Foresight - podstawy metodologiczne i praktyczne konekwencje Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3(35) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metoda, zakres i wyniki badań w projekcie "Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląskui metodami foresightowymi" /
author Ropuszyńska-Surma, Edyta.

Series: Foresight - podstawy metodologiczne i praktyczne konekwencje Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3(35) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy rekreacji i turystyki /
 

Publication year: 2008 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wielofunkcyjność uzdrowisk dolnośląskich /
author Gonda-Soroczyńska, Eleonora.

Publication year: 2015 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura ochrony własności intelektualnej MŚP na Dolnym Śląsku /
author Dereń, Aldona Małgorzata

Series: Przegląd Organizacji nr 11 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: