Infrastruktura usług społecznych w latach 2004-2008
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korzystanie z usług społecznych w latach 2007 i 2009
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ani bezrobocie, ani opieka społeczna od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji 
author Gazon, Jules

Publication year: 2008 Call number: [331.56/.57] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne koncepcje zarządzania w organizacjach non profit /
red. Chodyński, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Majątek komunalny w sferze usług społecznych (na
author Kotlińska, Janina

Series: Usługi społeczne w gospodarce samorządu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w usługach społecznych w warunkach organizacji pozarządowych /
author Iwankiewicz-Rak, Barbara.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 487 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja i finansowe podstawy działalności
author Przybylska, Joanna

Series: Usługi społeczne w gospodarce samorządu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów : Monografie i opracowania 554 /  
author Janoś-Kresło, Mirosława.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy racjonalizacji wydatków publicznych na finansowanie usług społecznych /
author Sochacka-Krysiak, Hanna.

Series: Stan i kierunki rozwoju finansów publicznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 90 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samodzielność samorządu gminnego w stanowieniu o
author Kańduła, Sławomira

Series: Usługi społeczne w gospodarce samorządu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacyjne i finansowe podstawy działalności
author Gońda, Ewa

Series: Usługi społeczne w gospodarce samorządu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola samorządu terytorialnego w świadczeniu usług
author Denek, Emilia

Series: Usługi społeczne w gospodarce samorządu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce : Monografie i Opracowania 512 / 
author Janoś-Kresło, Mirosława.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka Prace Naukowe AE Wrocław nr 1052 
red. Mazurek-Łopacińska, Krystyna

Publication year: 2004 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Diagnoza instrumentów zarządzania w organizacjach usług społecznych /
author Dobrzański, Kazimierz.

Series: Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 236 (1995) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucjonalne sposoby i formy świadczenia usług
author Gącarzewicz, Andrzej

Series: Usługi społeczne w gospodarce samorządu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi zdrowotne i socjalne w aglomeracji Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 17 
author Kaczmarek, Urszula

Publication year: 2011 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czynniki demograficzne w rozwoju
author Rączaszek, Andrzej

Series: Wybrane problemy regionalnej polityki zrównoważonego Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System finansów samorządu terytorialnego : wybrane problemy / 
 

Publication year: 2003 Call number: [336.14] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi społeczne jako źródło kreowania kapitału ludzkiego /
author Janoś-Kresło, Mirosława.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 61 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi społeczne wobec rodziny /
red. Kubów, Adam.

Publication year: 2011 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 239 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym
author Zalewski, Alojzy

Publication year: 2007 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów : Monografie i Opracowania 554 
author Janoś-Kresło, Mirosława

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagrożenia społeczne : miejsce polityki społecznej w systemie nauk : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Ustronie Wielkopolskie, 29-31 maja 1996 
author Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 1997 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych /
Red. Skalik, Jan.

Publication year: 2003 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencja w sieciach międzyorganizacyjnych : perspektywa zarządzania publicznego / 
author Austen, Agata.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 5 (158) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych /
red. naukowy Kubów, Adam.

Publication year: 2013 Call number: [304] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Usługi 2014 : branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług /  
 

Publication year: 2015 Call number: [338.46] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 355 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena jakości usług społecznych, zlecanych przez administrację samorządową organizacjom pozarządowym /
author Krukowski, Krzysztof.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe /
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: nr 3 (939) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2016, vol. 4, no. 5 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia 2016, vol. 4, no. 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych : komentarz praktyczny z orzecznictwem / 
 

Publication year: 2017 Call number: [35] Series: Prawo Sądowe Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej / pod redakcją Renaty Wielgos-Struck i Małgorzaty Bozackiej. 
 

Publication year: 2016 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zinstrumentalizowane rodzicielstwo : rodziny zastępcze - między usługą a odruchem serca : perspektywa socjologiczna / 
Autor Racław, Mariola

Publication year: 2017 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka społeczna : teoria i zastosowanie / 
Autor Szołtysek, Jacek

Publication year: 2016 Series: Akademia Samorządowa Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: