Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010 Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2010 
 

Publication year: 2010 Call number: [0/9(03)/311] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia ekonomiczna
red. Kuciński, Kazimierz

Publication year: 2009 Call number: [91] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rewolucja rosnących przychodów w handlu i geografia
author Krugman, Paul

Series: Gospodarka Narodowa nr 11-12/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia ekonomiczna współczesne zjawiska i procesy 
author Budner, Waldemar W.

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej
author Runge, Anna

Publication year: 2008 Call number: [0/9(038)/91] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europa Wschodnia i Rosja
 

Call number: [0/9(03)/912] Series: Encyklopedia geograficzno - turystyczna Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ziemia
 

Publication year: 1997 Call number: [0/9] Series: Encyklopedia Geograficzna Świata Tom 9 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielka encyklopedia geografii świata : Gospodarka współczesnego świata / 
author Kuciński, Kazimierz

Publication year: 1999 Call number: [XIV] Series: Wielka encyklopedia geografii świata Tom 16 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia Ma -Ż Suplement do Wielkiej Ilustrowanej E 
red. Matykowski, Roman

Publication year: 1997 Call number: [0/9(03)] Series: Aktualizacje encyklopedyczne Tom 10 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielka encyklopedia geografii świata : Ludność świata / 
author Kaczmarek, Tomasz

Publication year: 1998 Call number: [XIV] Series: Wielka encyklopedia geografii świata Tom 12 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do geopolityki
author Potulski, Jakub

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady geografii społeczno-ekonomicznej /
author Domański, Ryszard.

Publication year: 2000 Call number: [91] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia ekonomiczna współczesne zjawiska i procesy 
author Budner, Waldemar W.

Publication year: 2011 Call number: [91] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia ekonomiczna /
red. Kuciński, Kazimierz

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europa Zachodnia
red. naukowy Długosz, Zbigniew

Call number: [0/9(03)/912] Series: Encyklopedia geograficzno - turystyczna Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011 Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2011 
 

Publication year: 2011 Call number: [0/9(03)/311] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia A - Ma Suplement do Wielkiej Ilustrowanej 
red. Matykowski, Roman

Publication year: 1997 Call number: [0/9(03)] Series: Aktualizacje encyklopedyczne Tom 9 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia : spojrzenie na Ziemię i środowisko / 
Red. Suwalska-Bogucka, Magdalena.

Publication year: 2002 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii : poradnik bardzo praktyczny / 
author Plit, Florian

Publication year: 2007 Call number: [II] [ II] [II] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wymiar i współczesne wyzwania edukacji geograficznej /
Red. Musielak, Stanisław

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Świnoujście : fortyfikacje nowożytne w planach, projektach i rycinach = Swinemünde : neuzeitliche Fortifikationen auf Plänen, Entwürfen und Zeichnungen / 
author Biranowska-Kurtz, Alicja

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Europa Zachodnia /
red. naukowy Długosz, Zbigniew

Publication year: 2004 Call number: [XIV] Series: Encyklopedia geograficzno - turystyczna Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europa Wschodnia i Rosja /
 

Publication year: 2004 Call number: [XIV] Series: Encyklopedia geograficzno - turystyczna Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia : dla liceów i techników zawodowych : tom 1 : geografia fizyczna i demografia 
author Stark, Antoni

Publication year: 2000 Call number: [15.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geografia : dla liceów i techników zawodowych : tom 2 : geografia społeczno-gospodarcza Polski i świata 
author Stark, Antoni

Publication year: 1999 Call number: [15.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody badań w georiafii społeczno-ekonomicznej : elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze 
author Runge, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [15.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska : geografia atrakcji turystycznych 
author Kruczek, Zygmunt

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej
author Madurowicz, Mikołaj

Publication year: 2007 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geografia : vademecum maturzysty 
author Policht, Maria

Publication year: 2007 Call number: [15.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Parki narodowe świata
 

Publication year: 2003 Call number: [15.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku
author Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy geografii turystycznej
author Cabaj, Wacław

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Geopolityka : potęga w czasie i przestrzeni 
author Moczulski, Leszek

Publication year: 2010 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska : geografia atrakcji turystycznych 
author Kruczek, Zygmunt

Publication year: 2009 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska przewodnik
author Marcinek, Roman

Publication year: 2002 Call number: [15.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska : geografia atrakcji turystycznych 
author Kruczek, Zygmunt

Publication year: 2002 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geografia turyzmu
author Kowalczyk, Andrzej

Publication year: 2002 Call number: [15.C] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski : studium z geografii społeczno-gospodarczej 
author Węcławowicz, Grzegorz

Publication year: 2002 Call number: [02.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: