Audyt zewnętrzny jako instrument oceny gospodarki
author Filipiak, Beata

Series: Współczesne problemy badawcze finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego
red. naukowy Kańduła, Sławomira

Publication year: 2008 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządoweg
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse lokalne wybrane zagadnienia 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce
red. Garzyńska-Iwin, Jolanta

Publication year: 2009 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w grupach kapitałowych
author Śliwa, Jan

Publication year: 2011 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej zagadnienia prawne 
author Borodo, Andrzej

Publication year: 2000 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego /
author Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (18); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i bankowość : w integrującej się Unii Europejskiej / 
red. naukowy Famulska, Teresa.

Publication year: 2006 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego : zagadnienia wybrane / 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń
red. Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2004 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle podatności na oddziaływanie zjawisk ryzyka i niepewności /
author Szewczuk, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 26/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa ubezpieczyciela w latach
author Ciuman, Krystyna

Series: Prace z zakresu finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polskie prawo finansowe zarys ogólny 
author Borodo, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [347.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość budżetowa
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2010 Call number: [V] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa jednostki samorządu zagadnienia wybrane 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2010 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość budżetowa
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w wybrane zagadnienia 
author Jędrzejewski, Lech.

Publication year: 2007 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 26/2010 / 
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej
red. naukowa Filipiak, Beata

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce
author Bartoszewicz, Anna

Publication year: 2011 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola wójta w zapewnieniu prawidłowości
author Kołaczkowski, Bartosz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w
author Kołaczkowski, Bartosz

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość finansowa i podatkowa /
red. naukowy Cebrowska, Teresa.

Publication year: 2010 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w złożonych organizacjach
author Śliwa, Jan

Publication year: 2007 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo bankowe
red. Fojcik-Mastalska, Eugenia

Publication year: 2009 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego /
author Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2010 Call number: [336.14] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach
red. naukowa Lubińska, Teresa

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy finansowe w działaności samorządu
red. naukowy Dolata, Stanisław

Publication year: 2002 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse samorządowe : nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne / 
author Filipiak, Beata

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój
author Korenik, Dorota.

Publication year: 2007 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nierównowaga finansów publicznych
author Moździerz, Anna

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki
author Zysnarska, Anna

Publication year: 2008 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 5/2010 / 
red. naukowy Jaworski, Jacek

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse jednostek samorządu terytorialnego /
author Jastrzębska, Maria.

Publication year: 2012 Call number: [336.14] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: