Źródła finansowania rozwoju regionalnego
author Perło, Dorota

Publication year: 2004 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego
red. Hałaburda, Dorota A.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Fundusze Pomocowe UE Dotacje dla samorządów w okresie 2007-2013 praktyczny poradnik 
author Kuchlewski, T.

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja kontroli wewnętrznej, obiegu dokumentów i rachunkowości w firmie a zagrożenia związane z rozliczaniem środków unijnych /
autor Uryga, Józef.

Publication year: 2008 Call number: [657.6] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej
author Filipek, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie programów pomocowych i
author Hoffmann, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Program MEDA w polityce pomocy Unii Europejskiej
author Stachurska-Szczesiak, Katarzyna

Publication year: 2007 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania budowania konkurencyjności
red. Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie
author Szymańska, Anna

Publication year: 2008 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oddziaływanie zorganizowanych funduszy pomocowych na rozwój sektora rolno-żywnościowego w Polsce od roku 2000 /
author Muszyńska, Katarzyna.

Series: Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 13 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie
author Szymańska, Anna

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konwergencja gospodarcza Polski VIII Kongres Ekonomistów Polskich 
red. naukowa Liberda, Zofia Barbara

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze Pomocowe UE Dotacje na ochronę środowiska w okresie 2007-2013 praktyczny poradnik 
author Sadowska, M.

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kwalifikowalność wydatków w krajowych programach
author Kędziora, Halina

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przesłanki efektywności absorpcji środków pomocowych dla rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej /
author Czyżewski, Bazyli.

Series: Wsparcie finansowe sektora rolno-żywnościowego w Polsce i Wielkopolsce z krajowych i unijnych środków Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 74 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013
author Jankowska, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Pomocowe UE Dotacje dla każdego przedsiębiorcy w okresie praktyczny poradnik 
author Tołoczko, A.

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrola finansowa środków pomocowych dla małych i
author Borys, Grażyna.

Series: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Vademecum Beneficjenta - Działanie 3.4 ZPORR
author Antoniuk, A.

Publication year: 2007 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ środków pomocowych na rozwój innowacyjności
author Bębenek, Piotr

Series: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze unijne 2007-2013 poradnik przedsiębiorcy 
red. Cieślak, Rafał

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ integracji europejskiej na rozwój
red. Targalski, Jan

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pozyskiwanie środków pomocowych Unii Europejskiej
author Wyszkowska, Dorota.

Series: Gospodarka Narodowa nr 10/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej [dokumenty, akty wykonawcze] 
author Filipek, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość budżetowa
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2007 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość środków unijnych w jednostkach sektora
author Dębska-Rup, Anna

Publication year: 2007 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze pomocowe Unii Europejskiej jako czynnik czyli o pieniądzach, o których każdy coś słyszał, a 
author Kola, Maria

Publication year: 2007 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Tworzenie zdolności absorpcyjnych polskich regionów do korzystania z transferów rozwojowych Unii Europejskiej /
author Słodowa-Hełpa, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 15/2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej : komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 : perspektywa finansowa 2007-2013 / 
author Filipek, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konwergencja gospodarcza polski : VIII Kongres Ekonomistów Polskich 
author Liberda, Zofia Barbara

Publication year: 2009 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak pozyskać środki finansowe z funduszy unijnych
author Anusz, Jan

Publication year: 2004 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Programy pomocowe w Polsce : ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw 
author Janus-Hibner, Magdalena

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szanse i perspektywy polskiej gospodarki w Unii Europe jskiej
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2004 Call number: [12.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza
author Ćwikliński, Henryk

Publication year: 2004 Call number: [05.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej : doświadczenia i perspektywy 
author Babiak, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [12.A] Available: (7); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: