Efektywność programów rynku pracy (część 2)
author Radziukiewicz, Małgorzata

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wsparcie finansowe osób bezrobotnych jako czynnik rozwoju małych i srednich przedsiębiorstw /
author Fila, Joanna.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna we współczesnym świecie analiza porównawcza 
author Hill, Michael

Publication year: 2010 Call number: [304] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kraje rozwijające się w stosunkach międzynarodowych /
 

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy : praktyczny komentarz /  
 

Publication year: 2011 Call number: [349.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja gospodarcza a sektor publiczny
red. Szczodrowski, Grzegorz

Publication year: 2003 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Programy rynku pracy w ocenie bezrobotnych absolwentów /
author Rak, Anna Maria.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 27/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agencja zatrudnienia w procesach ograniczania
author Kuczewska, Lidia

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elastyczność rynku pracy a ograniczanie bezrobocia
author Ostoj, Izabela.

Series: Wybrane zagadnienia makroekonomiczne Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spółdzielnia socjalna jako forma łagodzenia
author Niedbała, Zdzisław

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezrobocie na wsi - sposoby przeciwdziałania
author Kalinowski, Sławomir.

Series: Zeszyty Naukowe Nr 7 Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Zeszyt 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i techniczne aspekty funkcjonowania i rozwoju regionalnego.
 

Publication year: 2003 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna we współczesnym świecie analiza porównawcza 
author Hill, Michael

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo opiekuńcze a idea flexicurity
author Jodkowska, Lilianna

Series: Ekonomista nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do polityki społecznej
red. Gabryszak, Renata.

Publication year: 2009 Call number: [304] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Bezrobocie i odpowiedzialność /
author Retowski, Sylwiusz.

Publication year: 2012 Call number: [331.56/.57] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesny rynek pracy : wybrane problemy /  
 

Publication year: 2011 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia : ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej /  
red. naukowa Noga, Marian.

Publication year: 2012 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce : społeczeństwo - gospodarka - środowisko / 
Red. Pająk, Kazimierz.

Publication year: 2013 Call number: [332] Series: Regiony Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezrobocie wyzwaniem współczesności /
author Budnikowski, Tomasz

Publication year: 2009 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczne aspekty rozwoju : elementy programu przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu 
author Kabaj, Mieczysław

Publication year: 2001 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia rynku pracy
author Kotlorz, Dorota.

Publication year: 2007 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie i programy przeciwdziałaniu bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce
author Kabaj, Mieczysław

Publication year: 2004 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pokolenia na rynku pracy /
 

Publication year: 2014 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: