Plan Miedwiediewa - nowa architektura
author Krzymowski, Adam

Series: Sprawy międzynarodowe nr 2 (LXII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja Europy Zachodniej w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony od EWO do WEPBiO 
author Demkowicz, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo europejskie na początku XXI wieku : Wybrane aspekty
red. Stolarczyk, Mieczyslaw.

Publication year: 2004 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosunki UE-NATO w dziedzinie bezpieczeństwa
author Soja, Małgorzata

Publication year: 2011 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków wybrane aspekty 
red. Stolarczyk, Mieczyslaw.

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka bezpieczeństwa na Starym Kontynencie
red. Jarocki, Tomasz

Publication year: 2010 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosunki transatlantyckie a bezpieczeństwo
author Jemioło, Tadeusz

Series: Zeszyty Naukowe 3 (60) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy
red. Fijałkowska, Barbara

Publication year: 2002 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rządzenie Europą dyskurs, urządzanie i integracja europejska 
author Walters, William

Publication year: 2011 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo europejskie systemy, instytucje, funkcjonowanie 
author Turczyński, Paweł

Publication year: 2011 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo europejskie w warunkach przemian
author Mierzejewski, Donat Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia, polityka, stosunki międzynarodowe
red. Zaćmiński, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach
author Krzysztofik, Edyta

Publication year: 2009 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielka piaskownica rola USA w europejskiej polityce bezpieczeństwa i 
author Serówka, Dariusz

Publication year: 2003 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo, administracja i biznes w kontekście
red. naukowy Nogalski, Bogdan.

Publication year: 2005 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska na arenie międzynarodowej współczesne wyzwania 
red. Piątek, Jarosław J.

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony : aspekty prawne i polityczne / 
author Barcik, Jacek.

Publication year: 2008 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony : aspekty prawne i polityczne /  
author Barcik, Jacek.

Publication year: 2008 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kres "zimnej wojny" : bezpieczeństwo europejskie w procesie zmiany międzynarodowego układu sił (na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewiędziesiątych XX w.) 
author Stańczyk, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Global Security Governance : competing perceptions of security in the 21st century 
author Kirchner, Emil J.

Publication year: 2007 Call number: [A/18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja Europy Zachodniej w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony : od EWO do WEPBIO 
author Demkowicz, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego
author Gizicki, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na początku XXI wieku : wybrane aspekty : Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : nr 2587 
author Stolarczyk, Mieczysław

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska między wschodem a zachodem : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US i Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Pobierowie 5-6 października 2007 r. : tom I : w kręgu myśli politycznej 
author Szczepańska, Anna

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przegląd Stosunków Międzynarodowych : The International Affairs Review : 1,2 (157,158)/2008 
 

Publication year: 2008 Call number: [A/18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Security in the new Europe
author Cottey, Andrew

Publication year: 2007 Call number: [A/18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska na arenie międzynarodowej - współczesne wyzwania : Meandry Współczesnej Polityki 
author Piątek, Jarosław J.

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Powrót geopolityki : Ameryka, Europa i Azja u progu XXI wieku 
author Mondry, Janusz

Publication year: 2010 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty naukowe : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna : 3 (60) 2010 
 

Publication year: 2010 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ukraina wobec problemów i instytucjonalizacji bezpieczeństwa europejskiego
author Tymkiv, Yaropolk

Publication year: 2009 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europa - bezpieczny kontynent? : potencjalne źródła zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego 
author Antczak, Anna

Publication year: 2011 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo europejskie : systemy, instytucje, funkcjonowanie 
author Turczyński, Paweł

Publication year: 2011 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauka o bezpieczeństwie : istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju : studia i materiały : tom 1 
author Grochowski, Lech

Publication year: 2011 Call number: [18.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Powrót geopolityki : Ameryka, Europa i Azja u progu XXI wieku 
author Mondry, Janusz

Publication year: 2004 Call number: [18.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska droga do NATO : implikacje polityczne i wojskowe 
author Mickiewicz, Piotr

Publication year: 2005 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ procesów integracyjnych na bezpieczeństwo europejskie /
author Kopczewski, Marian.

Publication year: 2011 Call number: [339.923] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i polityczna : 4 (59) 2017 / 
 

Publication year: 2017 Series: Myśl ekonomiczna i polityczna, 4 (59) 2017 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: