Zachowania menedżerów i sytuacje kryzysowe w organizacji
author Krzakiewicz, Kazimierz

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (146) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzysowe public relations
author Podraza, Urszula

Publication year: 2009 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podejścia teoretyczne w zarządzaniu kryzysowym /
author Sajdak, Maja

Series: Kształtowanie procesu zmian w organizacjach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 88 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem a sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie /
author Bizon-Górecka, Jadwiga.

Series: Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 50 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia zmian antykryzysowych /
author Krzakiewicz, Kazimierz.

Series: Zmiany w organizacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 105 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy akumulacja rezerw dewizowych przez kraje Azji Wschodniej jest przejawem interwencjonizmu państwowego?
author Dąbrowski, Marek A.

Series: Ekonomista nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Plany reagowania kryzysowego jako podstawowy komponent zarządzania antykryzysowego
author Pujer, Klaudia

Series: Problemy zarządzania nr 1(31)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak umiejętnie ograniczyć koszty przestrzeni
oprac. Bielewicz, Antoni

Series: Harvard Business Review Polska nr 4 (74) - kwiecień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka w warunkach kryzysu
author Antkiewicz, Sławomir

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Manual kryzysowy
author Zwolińska, Magdalena

Series: Marketing w praktyce nr 01 (143) styczeń 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak osiągnac prosperity w burzliwych czasach
author Sull, Donald

Series: Harvard Business Review Polska nr 5 (75) - maj 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie wizerunku firmy w sytuacjach kryzysowych /
author Posadzińska, Iwona.

Series: Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 50 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Chaos zarządzanie i marketing w erze turbulencji 
author Kotler, Philip.

Publication year: 2010 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie kryzysowe w samorządzie podstawy organizacyjno-prawne 
red. Kurkiewicz, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Chaos zarządzanie i marketing w erze turbulencji 
author Kotler, Philip.

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie antykryzysowe w organizacji /
author Krzakiewicz, Kazimierz.

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola Internetu w komunikacji prowadzonej przez na przykładzie sytuacji kryzysowych spowodowanych 
author Bielenia-Grajewska, Magdalena

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (51) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym /
red. naukowa Staniec, Iwona

Publication year: 2008 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania kryzysowego część 2 Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie 
author Walas-Trębacz, Jolanta

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internet PR w komunikacji kryzysowej
author Kaczmarek-Śliwińska, Monika

Series: Marketing w praktyce nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko kryzysu a ciągłość działania Business continuity management 
author Kaczmarek, Tadeusz T.

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rozwój kapitału społecznego jako czynnik
author Bylok, Felicjan

Series: Problemy zarządzania nr 1(31)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo - Administracja - Policja księga pamiątkowa Profesora Wincentego Bednarka 
red. naukowa Dobkowski, Jarosław

Publication year: 2006 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
red. naukowa Staniec, Iwona

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyważone reakcje polskich firm badanie zatrudnienia i wynagrodzeń 
author Woźniakowski, Andrzej

Series: Harvard Business Review Polska nr 3 (73) - marzec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys w przedsiębiorstwie
author Wieczerzyńska, Beata

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo - Administracja - Policja : księga pamiątkowa Profesora Wincentego Bednarka 
red. naukowa Dobkowski, Jarosław

Publication year: 2006 Call number: [VII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sytuacja kryzysu w organizacji /
author Kaczmarek, Bogusław.

Series: Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 50 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym
red. naukowa Dworzecki, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

My czy oni? gdy centrala wybiera między fabrykami w różnych 
author Dunin-Wąsowicz, Stefan

Series: Harvard Business Review Polska nr 5 (75) - maj 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bądź czujny! wykorzystywanie okazji biznesowych dzięki szybkiemu 
author McGee, Kenneth G.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi tom 2 
red. Janowska, Zdzisława

Publication year: 2008 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Autentyczne przywództwo w dobie kryzysu
author Furmańczyk, Joanna

Series: Master of Business Administration nr 3 (110) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w czasie kryzysu
author Quelch, John A.

Series: Harvard Business Review Polska nr 5 (75) - maj 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Programowanie neurolingwistyczne (NLP) jako
author Kowalczyk, Elżbieta.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 11/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych podczas Euro 2012 : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / 
 

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie sytuacją kryzysową : czyli jak ochronić firmę przed najgorszym : podręcznik usprawniający zdolność organizacji do reagowania w sytuacjach kryzysowych 
author Mitroff, Ian I.

Publication year: 1998 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badź pewny siebie
author Caunt, John

Publication year: 2004 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie marketingowe w polskich
author Andruszkiewicz, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: