Koncepcja zaufania interorganizacyjnego
author Sankowska, Anna.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (138) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki kultury polskiej, francuskiej i duńskiej wpływające na budowanie zaufania oraz transfer wiedzy wśród przedsiębiorstw sieciowych /
author Hauke, Aleksandra.

Series: Perspektywy i kierunki rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 66 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aspekty kulturowe zaufania na tle procesu komunikowania się
author Winkler, Renata.

Series: Prace z zakresu zachowań organizacyjnych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Winning odpowiedzi 74 nieproste pytania współczesnego biznesu 
author Welch, Jack

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 19/2010 /
red. naukowy Zając, Czesław

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Public relations w sferze publicznej wizerunek i komunikacja 
red. naukowa Tabernacka, Magdalena

Publication year: 2012 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw formy, metody, koncepcje, trendy 
red. naukowy Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaufanie instytucjonalne w kontekście ustawowej
author Wojciechowski, Maciej

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczeństwa europejskie stratyfikacja i systemy wartości 
author Domański, Henryk

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budowa wortalu społecznościowego Najęzykach.pl : praca przygotowana w oparciu o analizę przypadku na potrzeby procesów dydaktycznych WSB w Gdańsku : praca zbiorow / Praca przygotowana w oparciu o analizę przypadku  
author Rocławski, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola zaufania w relacjach biznesowych
author Rudzewicz, Adam

Series: Marketing i Rynek nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaufanie jako kategoria teoretyczna : problemy, definicje i aplikacje /  
author Sójka, Jacek.

Series: Kapitał społeczny we wspólnotach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie zaufania między uczestnikami współpracy przedsiębiorstw /
author Brzozowski, Maciej.

Series: Współczesne problemy organizacji i zarządzania Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 79 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budowanie zaufania - rola pośrednika w budowie
author Latusek, Dominika

Series: Problemy zarządzania nr 2(24)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodologiczne problemy badania zaufania do
author Wierzbiński, Jerzy

Series: Problemy zarządzania nr 3(17)/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe uwarunkowania przywództwa w wyniki badań 
author Winch, Sławomir

Series: Master of Business Administration nr 3 (110) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura pracy menedżera
red. Milczarek, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [331-057.17] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej
red. naukowa Balcerzak, Adam P.

Publication year: 2008 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaufanie a życie społeczne
red. naukowa Mamzer, Hanna

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaufanie do podmiotów sfery publicznej w budowaniu
author Marzec, Małgorzata

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (137) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ poziomu zaufania na korzyści uzyskiwane przez
author Lewandowski, Roman A.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama
author Polowczyk, Jan

Series: Ekonomista nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw : formy - metody - koncepcje - trendy / Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 8 
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zaufanie w zarządzaniu
author Rudzewicz, Adam

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaufanie jako motyw konfrontacji kultur organizacyjnych firm inwestycyjnych /
author Miklaszewski, Lech.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 19 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badanie zaufania do organizacji problemy metodologiczne 
author Wierzbiński, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Menedżer coachem jak rozmawiać by osiągnąć rezultaty 
author Rzycka, Olga

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny
red. Bratnicki, Mariusz.

Publication year: 2001 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bona fides kapitalizmu stosunki kontraktowe w teorii Talcotta Parsonsa i 
author Wechta, Przemysław

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaufanie w portalach społecznościowych
author Kossecki, Paweł

Series: Master of Business Administration nr 5 (112) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Diagnoza poziomu zaufania pomiędzy
author Sankowska, Anna

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaufanie technologiczne
author Bugdol, Marek

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 11/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaufanie w zarządzaniu i kierowaniu
author Banach, Benedykt

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyka zawodowa uwarunkowania, konteksty, zastosowania 
author Mysłek, Wiesław

Publication year: 2010 Call number: [174] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Marketing przyszłości trendy, strategie, instrumenty marketing w dzialalności podmiotów rynkowych Zeszyty Naukowe nr 662 Uniwersytet Szczeciński Ekonomiczne Problemy Usług nr 74 
red. naukowa Rosa, Grażyna.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badź pewny siebie
author Caunt, John

Publication year: 2004 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja rozwoju zaufania w związkach sieciowych na
author Buszko, Andrzej

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (44) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dziedzictwo lidera filozofia życia przywódcy 
author Kouzes, James M.

Publication year: 2008 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwiązywanie konfliktów teoria i praktyka 
red. Deutsch, Morton

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaufanie społeczne na przykładzie instytucji ubezpieczenia społecznego /
author Gąszczak, Roman.

Series: Kapitał społeczny we wspólnotach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: