Procedury zadłużania się samorządów w krajach Unii Europejskiej
author Maj-Waśniowska, Katarzyna

Series: Prace z zakresu finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadłużenie gmin w Polsce w latach 1999-2005 : stan i przyczyny / 
author Wiśniewski, Marcin.

Series: Wybrane problemy rynku pieniężnego i kapitałowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 80 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie
author Jastrzębski, Robert

Publication year: 2009 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego
red. naukowa Hałaburda, Dorota A.

Publication year: 2010 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania 
author Chojnacka, Ewa.

Publication year: 2012 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zabezpieczenia w bankowości - aspekty prawne i
author Koleśnik, Jan.

Publication year: 2008 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzory umów i pism bankowych z orzecznictwem stosowanych na podstawie ustawy prawo bankowe i 
author Krzemińska, Urszula

Publication year: 1998 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

"Nowa" ulga na złe długi - wybrane problemy
author Kłoskowski, Krzysztof

Series: Doradztwo Podatkowe nr 3 (151) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo cywilne : Krótki wykład prawa prywatnego / 
author Piotrowski, Mariusz

Publication year: 2009 Call number: [VII] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Dług lokalny w teorii i praktyce
author Kosek-Wojnar, Maria.

Publication year: 2007 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bajki w świecie biznesu : mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych /  
autor Jackson, Cecil W.

Publication year: 2008 Call number: [657.6] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na zadłużenie
author Ćwikliński, Krzysztof.

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problem zarządzania długiem lokalnym
author Kosek-Wojnar, Maria.

Series: Prace z zakresu finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego : Monografie i Opracowania SGH Warszawa Nr 543 / 
author Gonet, Wojciech

Publication year: 2006 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Arytmetyka finansowa
author Smaga, Edward

Publication year: 1999 Call number: [51] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego : Monografie i Opracowania 543 /  
author Gonet, Wojciech.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankructwa gospodarstw domowych perspektywa ekonomiczna i społeczna 
red. naukowa Świecka, Beata

Publication year: 2008 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo na rynku finansowym uwarunkowania analizy strategicznej w okresie 
author Buszko, Andrzej

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawna upadłość konsumencka (bankructwo)w aspekcie
author Michalczyk, Leszek

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynki finansowe wczoraj, dziś, jutro 
red. Sikorski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo cywilne : krótki wykład prawa prywatnego /  
author Piotrowski, Mariusz.

Publication year: 2009 Call number: [347] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Różnice w kosztach finansowania a skłonność przedsiębiorstw do zadłużania się w walutach obcych /
author Sobański, Konrad.

Series: Perspektywy i kierunki rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 66 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowy tytuł egzekucyjny
author Sura, Rafał

Publication year: 2008 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu
red. naukowa Filipiak, Beata

Publication year: 2008 Call number: [IV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dług lokalny w teorii i praktyce /
author Kosek-Wojnar, Maria.

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo cywilne Krótki wykład prawa prywatnego 
author Piotrowski, Mariusz

Publication year: 2009 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Matematyka finansowa, przykłady, zadania, testy,
author Borowski, Jakub

Publication year: 1997 Call number: [51] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do międzynarodowych przepływów kapitału
author Górniewicz, Grzegorz.

Publication year: 2006 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zobowiązania Polski wobec Klubu Londyńskiego /
author Nowakowski, Jerzy.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.4 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sytuacja budżetowa i zadłużenie krajów strefy euro w
author Szołucha, Marian

Series: Zeszyty Naukowe 4 (61) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadłużenie i jego psychospołeczne konsekwencje
author Koziński, Marcin

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (54) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zwalniające przejęcie długu
author Drapała, Przemysław

Publication year: 2002 Call number: [347.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

On the efectiveness of Keynesian Policies in General
author Dudek, Maciej K.

Series: Studia Ekonomiczne nr 2 (LXIX) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek finansowy inspiracje z integracji europejskiej 
red. Karpuś, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzory umów i pism bankowych z orzecznictwem stosowanych na podstawie ustawy prawo bankowe i przepisów wykonawczych
author Krzemińska, Urszula

Publication year: 1998 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uznanie długu
author Pyziak-Szafnicka, Małgorzata

Publication year: 1996 Call number: [347] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: