Struktura geograficzna i rodzajowa międzynarodowego handlu usługami
author Kołodziejczak, Małgorzata

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaawansowanie technologiczne wymiany handlowej krajów Unii Europejskiej /
author Mińska-Struzik, Ewa.

Series: Determinanty i wyzwania gospodarki światowej Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 126 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany obrotów w handlu zagranicznym Polski przed akcesją i po akcesji do Unii Europejskiej
author Czaja, Izabela

Series: Prace z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój wymiany handlowej oraz bezpośrednich
author Bywalec, Grzegorz

Series: Ekonomista nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Waluty obce i różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym
author Kozłowska, Hanna

Publication year: 2011 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój gospodarczy Chin w dobie globalizacji wybrane aspekty 
author Kubicka, Jolanta

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zadłużenie zagraniczne Polska a kraje rozwijające 
author Górniewicz, Grzegorz.

Publication year: 2002 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Macroeconomics Principles, Applications and Tools 
author O'Sullivan, Arthur

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalizm i globalizacja Ekonomia 7 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2010 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych : implikacje dla Polski / 
red. naukowy Najlepszy, Eugeniusz

Publication year: 2002 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regulacje przepływu usług w bilateralnych
author Wróbel, Anna

Series: Stosunki Międzynarodowe nr 1-2 (t. 39) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym
red. Rymarczyk, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosunki handlowe pomiędzy Unią Europejską a
author Adamczyk, Marzena

Series: Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze nr 19 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w handlu międzynarodowym
author Kaczmarek, Tadeusz T.

Publication year: 2004 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 6/2007
red. naukowy Gertner, Dragun Maria

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unijne regulacje i ich wpływ na przemysł stalowy w
author Kaliszuk, Ewa.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 2 (195) marzec-kwiecień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3(3) / 2003 /
 

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna gospodarka światowa główne centra gospodarcze 
red. Mucha-Leszko, Bogumiła

Publication year: 2005 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Od niekontrolowanej globalizacji do
author Bobińska, Krystyna

Publication year: 2009 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych
author Cieślik, Andrzej

Publication year: 2000 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
red. naukowy Najlepszy, Eugeniusz

Publication year: 2002 Call number: [339.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Społeczna gospodarka rynkowa
red. Włodarczyk, Robert W.

Publication year: 2010 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata
red. Rymarczyk, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroekonomiczny model wymiany handlowej między dwoma krajami produkującymi dwa dobra /
author Kuśmierczyk, Paweł.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3(3) / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój i znaczenie międzynarowego handlu usługami
author Kołodziejczak, Małgorzata

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia w perspektywie krytyka historyczna 
author Galbraith, John Kenneth

Publication year: 2011 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polsko-rosyjska wymiana handlowa : doświdczenia pierwszego roku członkowstwa Polski w UE /  
author Błaszczuk, Marzenna.

Series: Optimum nr 2 (30) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Chinese Entrepreneurship in a Global Era
ed. Sin-Kwok, Wong Raymond

Publication year: 2008 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Waluty obce i różnice kursowe w prawie bilansowym i
author Kozłowska, Hanna

Publication year: 2011 Call number: [VI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe powiązania handlowe polskiego przemysłu po dwudziestu latach transformacji /
author Talar, Sylwia.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 25/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Od handlu między państwami do handlu na poziomie
author Serwach, Tomasz.

Series: Gospodarka Narodowa nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Penetracja importowa polskiego rynku przez towary pochodzące z krajów Europy Środkowowschodniej /
author Fronczek, Małgorzata.

Series: Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 85 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy Polska importuje bezrobocie? : o wpływie handlu zagranicznego na polski rynek pracy w okresie transformacji /  
author Grotkowska, Gabriela.

Publication year: 2012 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja handlowa w Nowych Państwach Członkowskich (UE-10) : doświadczenia i wnioski dla innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej /  
author Molendowski, Edward.

Publication year: 2012 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu : tom 2 /  
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2012 Call number: [339.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 267 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys prawa swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej /
Red. Kolasiński, Marek Krzysztof.

Publication year: 2013 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska granica wschodnia w warunkach transformacji : Wybrane aspekty 
author Maksimczuk, Aleksander

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym
author Rymarczyk, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [05.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: