Odpowiedzialność cywilna władzy publicznej
author Dzienis, Paweł

Publication year: 2006 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością instrukcja obsługi 
red. Tomczak, Michał

Publication year: 2007 Call number: [347.72] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej /
author Kułagowski, Waldemar.

Series: Studia z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 276 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dobra osobiste w XXI wieku nowe wartości, zasady, technologie Rights of Personality in the XXI Century New Values, Rules, Technologies 
red. naukowa Balcarczyk, Justyna

Publication year: 2012 Call number: [342] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
author Wojciechowska, Justyna

Series: Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja zasad odpowiedzialności cywilnej /
author Szachułowicz, Jan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie rok XIII zeszyt nr 2 (29) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej : aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe /  
autor Kowalska, Agnieszka.

Publication year: 2010 Call number: [349.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo ubezpieczeń gospodarczych : tom II :  Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach :  komentarz do przepisów i wybranych wzorców umów /  
 

Publication year: 2010 Call number: [347.764] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność członków zarządu spółek
author Walerjan, Dorota

Publication year: 2010 Call number: [347.72] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
author Nowakowski, Leszek

Publication year: 2004 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo wobec wyzwań współczesności
red. Wiliński, Paweł

Publication year: 2006 Call number: [340] Series: Prawo wobec wyzwań współczesności Tom 3 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym /
red. naukowy Śmieja, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [346] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 203 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umowa deweloperska w praktyce /
Red. Szymańczyk, Anna.

Publication year: 2014 Call number: [332.7] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Prawo w turystyce i rekreacji /
Autor Gospodarek, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [15.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo w turystyce i rekreacji : Definicje. Schematy. Kazusy. Testy. Wykaz aktów normatywnych. Bibliografia 
author Gospodarek, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i prawna : 3 (22) 2008 
 

Publication year: 2008 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo własności intelektualnej
author Sieńczyło-Chlabicz, Joanna

Publication year: 2009 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia non-life
author Wierzbicka, Ewa

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ubezpieczenia non-life
author Wierzbicka, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia geodetów od odpowiedzialności cywilnej
author Hernik, Józef

Publication year: 1999 Call number: [02.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo w turystyce i rekreacji /
author Gospodarek, Jerzy.

Publication year: 2007 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu /
author Bączyk-Rozwadowska, Kinga.

Publication year: 2013 Call number: [347] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo własności intelektualnej /
author Sieńczyło-Chlabicz, Joanna.

Publication year: 2013 Call number: [03.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo własności intelektualnej /
Red. Sieńczyło-Chlabicz, Joanna

Publication year: 2011 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek /
author Ambrożuk, Dorota.

Publication year: 2011 Call number: [347] Series: Monografie, Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych /
author Krupa, Łukasz.

Publication year: 2014 Call number: [03.B] Series: Beck Info Biznes Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu /
author Jędrejek, Grzegorz.

Publication year: 2010 Call number: [349.2] Series: Monografie Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Odpowiedzialność uzupełniająca pracodawcy /
author Ostaszewski, Wojciech.

Publication year: 2015 Call number: [349.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawne aspekty funkcjonowania ubezpieczeń : artykuł sprawozdawczy /  
author Kęszycka, Barbara.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 181 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawa odpowiedzialności cywilnej producenta rolnego i jej ubezpieczalność /
author Kalak, Jakub.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 181 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na rynku nieruchomości /
author Wąsewicz, Maria.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 181 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo dla fizjoterapeutów /
author Paszkowska, Małgorzata.

Publication year: 2016 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2015, vol.3, no. 12 / 
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia 2015, vol. 3, no. 12 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo własności intelektualnej /
 

Publication year: 2015 Call number: [347.78] Series: Seria Akademicka Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo ochrony środowiska : komentarz / 
author Gruszecki, Krzysztof.

Publication year: 2016 Call number: [504] Series: Komentarze Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo ochrony środowiska : komentarz / 
author Gruszecki, Krzysztof.

Publication year: 2016 Call number: [15.B] Series: Komentarze - Wolters Kluwer Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odszkodowanie za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności ex contractu /
author Ciemiński, Marcin.

Publication year: 2015 Call number: [347] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obowiązki i odpowiedzialność spedytora w procesie logistycznym : aspekty prawne /  
author Wasielewska-Marszałkowska, Iwona.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 10(10) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: