Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego aspekty lokalne i globalne 
red. naukowa Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw w obliczu procesów globalizacyjnych
author Sadowski, Adam.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Probleme der Osterweiterung und Sozial Marktwirtschaft Das Seminar hat in Warschau in der Zeit vom.6. bis zum 
red. Trapp, Peter

Publication year: 2001 Call number: [338.22] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja a stosunki międzynarodowe
red. Haliżak, Edward

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce
 

Publication year: 2005 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Region 2006 rozwój regionalny w Polsce w latach 2007- 2013. 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys ekonomii międzynarodowej
author Świerkocki, Janusz

Publication year: 2011 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje regionalne a fundusze strukturalne Unii Europejskiej : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 13 grudnia 2004 : Region 2004 / 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego nr 113 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym
red. Rymarczyk, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [339.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Miejsce Polski w międzynarodowych napływach inwestycji bezpośrednich /
author Siemiątkowski, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 6(6) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim : Monografie i Opracowania 475 /  
author Luc, Sylwia.

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki : Monografie i Opracowania 504 /  
author Weresa, Marzenna Anna.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce
author Gorynia, Marian

Series: Ekonomista nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje alternatywne
red. Pruchnicka-Grabias, Izabela

Publication year: 2008 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek, granice państw, gospodarka
red. Guz, Tadeusz

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek usług finansowych w Unii Europejskiej szanse i wyzwania dla Polski 
red. Starczewska-Fiedorow, Marlena

Publication year: 2004 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Atrakcyjność inwestycyjna Polski
author Stawicka, Magdalena

Publication year: 2007 Call number: [339.7] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji 
author Przybylska, Krystyna.

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka Niemiec a kraje Europy Środkowej i
author Bil, Ireneusz

Publication year: 2006 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w procesie
author Czech, Katarzyna.

Series: Racjonalizm i globalizm we współczesnej gospodarce światowej Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 14 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje zagraniczne składniki wartości i ocen wykorzystanie teorii opcji rzeczywistych 
author Buckley, Adrian

Publication year: 2002 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka a polityka na przykładzie państw Biblioteka Azji i Pacyfiku 
red. Marszałek-Kawa, Joanna

Publication year: 2011 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany dynamiki i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1992-2002 /
author Huterska, Agnieszka.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 3(3) / 2003-2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ inwestora zagranicznego na restrukturyzację przedsiębiorstwa na przykładzie AlfaBet : przedsiębiorstwo budowlane /  
author Siemiątkowski, Piotr.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 4(4) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klimat inwestycyjny w kraju goszczącym zagranicznych inwestorów /
author Przybylska, Krystyna.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 7 / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 15/2012 Unia Europejska. Gospodarka Polski na drodze do Unii Europejskiej / 
red. naukowy Stawarska, Renata

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys ekonomii międzynarodowej /
author Świerkocki, Janusz

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w Public relations jako dziedzina aktywności badawczej 
author Doruch, Krystyna

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe przepływy kapitału do 1980 roku /
author Górniewicz, Grzegorz.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 4(4) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów : VIII Forum Samorządowe /  Ekonomiczne problemy usług nr 99. Zeszyty Naukowe nr 726 
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania mobilności polskich menedżerów /
author Przytuła, Sylwia.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (153) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych przedsiębiorstw
author Sitek, Eugeniusz

Publication year: 1997 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego
author Nojszewska, Ewelina

Publication year: 2002 Call number: [05.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Swoboda przepływu kapitału a złota akcja Skarbu Państwa
author Mataczyński, Maciej

Publication year: 2007 Call number: [08.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość wobec wyzwań procesów globalizacyjnych
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: