Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zadania z rozwiązaniami 
author Molenda-Zaleska, Beata

Publication year: 2010 Call number: [V] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Księgowość zarobkowa ewidencja wynagrodzeń 
author Kołaczyk, Zdzisław

Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zastosowanie MSSF po raz pierwszy sporządzenie sprawozdania otwarcia z sytuacji 
author Seredyński, Roman

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rezerwy bilansowe w rachunkowości i ich skutki w
author Budziszewski, Jacek

Series: Doradztwo Podatkowe nr 3 (151) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozliczanie wynagrodzeń : w 2011 roku z ewidencją księgową /  
autor Dworowska, Wioletta.

Publication year: 2011 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia pracowników : 2012 :  urlop wychowawczy - nowa podstawa składki, ubezpieczenia rentowe - wyższa stawka, przykłady miesięcznych rozliczeń z ZUS, zatrudnienia i zwolnienia - pracowników wynikające z Kodeksu Pracy, świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego /  
author Bobak, Alicja.

Publication year: 2012 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Prawo pracy wybrane zagadnienia 
author Brol, Jan

Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość długoterminowych świadczeń pracowniczych /
author Buk, Halina.

Series: Aktualne zmiany w rachunkowości Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 33 ( 2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozliczanie wynagrodzeń w 2008 roku z ewidencją księgową /
Autor Dworowska, Wioletta

Publication year: 2008 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia
author Williams, C.Arthur Jr.

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i zadania z rozwiązaniami 
author Molenda-Zaleska, Beata

Publication year: 2010 Call number: [657.4] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Księgowość zarobkowa ewidencja wynagrodzeń 
author Kołaczyk, Zdzisław

Publication year: 2007 Call number: [V] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej koordynacja świadczeń 
author Dzienisiuk, Dorota

Publication year: 2004 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy /
autor Roszewska, Katarzyna.

Publication year: 2000 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia
author Williams, C. Arthur Jr.

Publication year: 2002 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej tom 6 Płatności w formie akcji własnych Świadczenia pracownicze 
 

Publication year: 2006 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znowelizowana ustawa o rachunkowości ujednolicony tekst ustawy z wyróżnieniem zmian 
kom. do zmian Żak, Piotr Przemysław

Publication year: 2008 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Świadczenia pracownicze w ujęciu podatkowym 2012 : problemy praktyczne / 
author Zieleń Sławomir

Publication year: 2012 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Świadczenia pracownicze rozliczane w akcjach /
author Zyznarska-Dworczak, Beata.

Series: Prace katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 82 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce
author Bailey, Georgette T.

Publication year: 2000 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie wynagrodzeniami
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Świadczenia na rzecz pracowników w świetle ustaw podatkowych : zawiera interpretacje organów podatkowych oraz porady praktyczne 
author Styczyński, Rafał

Publication year: 2011 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wynagrodzeniami : zestaw narzędzi 
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi : wydanie V rozszerzone 
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rozliczanie wynagrodzeń w 2013 roku z ewidencją księgową : stan prawny na dzień 1 lutego 2013 r. 
author Dworowska, Wioletta

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie wynagrodzeniami /
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2013 Series: HR - Wolters Kluwer Polska Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wynagrodzenia pracownicze i inne przychody : rozliczenia w 2015 roku : aspekty prawne i podatkowe / 
author Styczyński, Rafał.

Publication year: 2015 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kadry i płace 2015 : obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS /  
author Jacewicz, Agnieszka.

Publication year: 2015 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: