Europa narodów
red. Tokarz, Grzegorz

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fenomen Chin wybrane problemy polityki wewnętrznej i zagranicznej 
red. Pietrasiak, Małgorzata

Publication year: 2007 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Trzecia Rzeczpospolita (1989-2007)
author Bonusiak, Włodzimierz

Publication year: 2008 Call number: [94] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

New Europe Report on Transformations XVI Economic Forum Krynica, Poland September 6-9, 
red. Rosati, Dariusz K.

Publication year: 2006 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiana i kontynuacja polityka europejska wybranych państw Unii 
red. naukowa Jesień, Leszek

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowy prezydent, nowy image czy władca z przypadku
author Kalisiak, Aleksandra

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 3 (26) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wygrać przyszłość
author Olechowski, Andrzej

Publication year: 1999 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

New Europe Report on Transformations XVII Economic Forum Krynica-Zdrój September 5-8, 
red. Rosati, Dariusz K.

Publication year: 2007 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Okrągły stół czyli Polski Rubikon
author Codogni, Paulina

Publication year: 2009 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie
red. naukowy Haliżak, Edward

Publication year: 2004 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Okrągły stół czyli Polski Rubikon
author Codogni, Paulina

Publication year: 2009 Call number: [94] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Izrael i Autonomia Palestyńska : wybrane aspekty polityczne i prawne 
author Albin, Bernard J.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

System polityczny Republiki Chorwacji
author Krysieniel, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [18.B] Available: (10); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja nieformalna : Konstytucjonalizm i rzeczywiste reguły polityki w Europie Środkowej po 1989 roku 
author Wołek, Artur

Publication year: 2004 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konserwatyzm na Podlasiu
author Gieorgica, Jerzy Paweł

Publication year: 2005 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo a polityka : materiały z konferencji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która odbyła się 24 lutego 2006 roku 
author Zubik, Marek

Publication year: 2007 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badania wschodnie : polityka wewnętrzna i międzynarodowa 
author Baluk, Walenty.

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Traktat z Lizbony : główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej 
author Barcz, Jan

Publication year: 2008 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesne Indie : wyzwania rozwoju : Prace monograficzne Zakłady Krajów Pozaeuropejskich Polskiej Akademii Nauk 
author Tokarski, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dekada Gierka : wnioski dla obecnego okresu modernizacji Polski /  
red. Rybiński, Krzysztof.

Publication year: 2011 Call number: [94] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wolność i prawo w staropolskiej koncepcji państwa /
author Sucheni-Grabowska, Anna.

Publication year: 2009 Call number: [94] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrana : carska policja polityczna / 
author Kaczyńska, Elżbieta.

Publication year: 1993 Call number: [94] Series: Kulisy Wywiadu i Kontrwywiadu Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kanada na przełomie XX i XXI wieku : polityka, społeczeństwo, edukacja / 
 

Publication year: 2013 Call number: [32] Series: Societas 75 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Normatywno-gospodarcze aspekty stosowania ograniczeń przepływu osób w Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości /
author Bator-Bryła, Monika.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 6(38) / 2013 Determinanty rozwoju gospodarczego w świetle ekonomii neoklasycznej i behawioralnej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zdolność rządzenia a demokracje Europy Środkowej i Wschodniej /
author Radek, Robert.

Series: Chorzowskie Studia Polityczne Demokracja i kapitalizm Nr 9 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: