Mobbing w środowisku pracy /
author Klak-Stachowiak, Monika.

Series: Praca w perspektywie humanistycznej Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 120 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pracownik a patologie organizacyjne - wybrane
author Znańska-Kozłowska, Katarzyna

Series: Prace słuchaczy Studiów Doktorankich Wydziału Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prospołeczne mechanizmy zarządzania organizacją jako
author Durniat, Katarzyna

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja i jakość w zarządzaniu tom II 
red. Wawak, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Słowo o mobbingu czyli jak sobie radzić z dręczycielem 
author Warecki, Wojciech

Publication year: 2005 Call number: [331] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Jak wygrać z mobbingiem?
author Dąbrowska-Kaczorek, Małgorzata

Publication year: 2004 Call number: [331] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie / 
 

Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mobbing rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie 
author Kratz, Hans-Jurgen

Publication year: 2007 Call number: [I] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak wygrać z mobbingiem?
author Dąbrowska-Kaczorek, Małgorzata

Publication year: 2004 Call number: [I] [I ] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bierność społeczna studia interdyscyplinarne 
red. Keplinger, Alicja

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura pracy : etyka i kariera zawodowa / 
author Wołk, Zdzisław.

Publication year: 2009 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo pracy : zarys instytucji /  
Autor Unterschütz, Joanna.

Publication year: 2009 Call number: [349.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oblicza patologii społecznych
red. naukowa Bębas, Sylwester

Publication year: 2011 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Listwan, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ciemne strony kierowania
author Stelmach, Waldemar

Publication year: 2005 Call number: [331-057.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Mobbing rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie 
author Kratz, Hans-Jurgen

Publication year: 2007 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wydziału w Chorzowie. Nr 8/2007
red. Targosz-Stacharska, Jolanta

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania ludzi w organizacji wybrane zagadnienia 
red. Bylok, Felicjan

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mobbing aspekty prawno-organizacyjne 
author Chakowski, Maciej

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Psychopedagogika pracy wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy 
author Karney, Janina E.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Słowo o mobbingu czyli jak sobie radzić z dręczycielem /
author Warecki, Wojciech

Publication year: 2005 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gry i zachowania nieetyczne w organizacji
author Bugdol, Marek

Publication year: 2007 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys etyki gospodarczej i zawodowej
author Myśliwiec, Grzegorz

Publication year: 2007 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mobbing - forma przemocy wobec pracowników w miejscu pracy /
author Januszek, Henryk.

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 25 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi tom 2 
red. Janowska, Zdzisława

Publication year: 2008 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skutki mobbingu w miejscu prac dramat człowieka, 
author Miedzik, Monika

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 2 (73)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Operacyjne kierowanie pracownikami w organizacjach
author Bańka, Waldemar

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wpływ mobbingu na efektywność zarządzania zasobami ludzkimi /
author Antczak, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Materiały z konferencji naukowej "Młodzi pracownicy wyższych szkół bankowych wobec wyzwań współczesnej gospodarki" nr 4(4) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mobbing : środki ochrony prawnej /  
Autor Jędrejek, Grzegorz

Publication year: 2007 Call number: [349.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badź pewny siebie
author Caunt, John

Publication year: 2004 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 34/2011 
red. naukowy Leczykiewicz, Tadeusz.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praca. Jak szukać zmieniać utrzymać : Vademecum pracownika / 
author Rozmiarek, Joanna

Publication year: 2010 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikacja i negocjacje a współdziałanie
red. naukowa Nęcki, Zbigniew.

Publication year: 2009 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Patologie w środowisku pracy zapobieganie i leczenie 
author Kozak, Stanisław

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stres, mobbing i wypalenie zawodowe
author Litzke, Sven Max

Publication year: 2007 Call number: [331] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Styl kierowania a występowanie mobbingu w przedsiębiorstwie : studium przypadku / 
author Gotowska, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 34/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mobbing patologia zarządzania personelem 
author Bechowska-Gebhardt, Agata

Publication year: 2004 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji
red. naukowa Banaszak, Sławomir

Publication year: 2007 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: