Kadra kierownicza w procesie restrukturyzacji działalności przedsiębiorstwa /
author Stańda, Andrzej.

Series: Strategie przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 234 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przesłanki racjonalizacji pracy kierowniczej w procesie podejmowania decyzji /
author Staś, Lena.

Series: Praca kierownicza w systemie zarządzania startegicznego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 248 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Coaching kadry kierowniczej /
author Dembkowski, Sabine.

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kierowanie zespołem projektowym
author Wachowiak, Piotr

Publication year: 2004 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem : wybrane problemy, praktyczne zasady, techniki /  
author Dowgiałło, Zygmunt

Publication year: 2005 Call number: [331-057.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Dobór pracowników na stanowiska kierownicze w
author Barańska, Danuta

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 1 (78)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie i etyka stosunków biznesowych
author Gałkin, Aleksander

Publication year: 2004 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ewolucja postrzegania roli kierownika w procesie zarządzania /
author Krzakiewicz, Kazimierz.

Series: Praca kierownicza w systemie zarządzania strategicznego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 248 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie kultury organizacyjnej filozofia, strategie, metody 
author Sikorski, Czesław

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji
author Jabłoński, Marek.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (138) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierowanie zespołem pracowniczym
author Kożusznik, Barbara

Publication year: 2005 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Jak kierować bankiem aby osiągnąć sukces
author Kałużny, Stanisław.

Publication year: 1994 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ty tu dowodzisz najskuteczniejsze metody kierowania załogą 
author Abrashoff, Michael D.

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Praca współczesnych menedżerów
author Fołtyn, Hanna.

Publication year: 2009 Call number: [331-057.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania
author Brilman, Jean

Publication year: 2002 Call number: [65.012] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Trudni ludzie przetrwanie i rozwój bez zamordowania własnego szefa 
author Hoover, John

Publication year: 2006 Call number: [331-057.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologiczne metody doskonalenia umiejętności kierowniczych /
author Łukasiewicz, Maria.

Series: Psychospołeczne aspekty zwiększania efektywności organizacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 271 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Menedżeryzm, strategie , zarządzanie
author Gliński, Bohdan

Publication year: 2000 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podział pracy i miejsce kierownika wprzedsiębiorstwach o różnych strukturach organizacyjnych /
author Igielski, Michał.

Series: Zeszyty Naukowe 10 [Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni] Nr 10 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrozumieć zarządzanie
author Kirejczyk, Edward

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie
author Marciniak, Jarosław

Publication year: 2005 Call number: [X] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierownik w przedsiębiorstwie
author Ścibiorek, Zbigniew

Publication year: 2000 Call number: [331-057.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia szefa szef to zawód 
author Gut, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Operacyjne kierowanie pracownikami w organizacjach
author Bańka, Waldemar

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zespół jak z nim pracować? jak go budować? jak go szkolić? 
author Gellert, Manfred

Publication year: 2008 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak być dobrym szefem
author Cook, Marshall J.

Publication year: 2001 Call number: [331-057.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierownik w organizacji
author Tokarski, Stefan

Publication year: 2006 Call number: [331-057.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Umiejętności społeczne kierownika : możliwości ich oceny i doskonalenia oraz analiza wiedzy i poglądów kierowników w tej dziedzinie /  
author Łukasiewicz, Maria.

Series: Praca kierownicza w systemie zarządzania strategicznego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 248 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 13/2009
red. naczelny Cieślak, Maria

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla /
 

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modyfikowanie umiejętności komunikowania się kierowników i usprawniania komunikacji w organizacji /
author Bartkowiak, Grażyna.

Series: Praca kierownicza w systemie zarządzania strategicznego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 248 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierowanie zespołem-szkolenie /
 

Call number: [INF] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem wybrane problemy, praktyczne zasady, techniki 
author Dowgiałło, Zygmunt

Publication year: 2005 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poradnik kierownika zespołu
author Whitehead, Richard

Publication year: 2005 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji
red. naukowa Banaszak, Sławomir

Publication year: 2007 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie
author Marciniak, Jarosław

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Organizacyjne uwarunkowania sylwetki kierownika w procesie rozwoju organizacji /
author Staś, Lena.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 256 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Toksyczni ludzie jak z nimi współpracować 
author Lubit, Roy H.

Publication year: 2006 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: