Zarządzanie międzynarodowe
author Mead, Richard

Publication year: 2011 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Skandynawskie uwarunkowania kulturowe w procesach zarządzania /
autor Bachnik, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [008] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja i zarządzanie w bibliotekach
author Wojciechowski, Jacek

Publication year: 1997 Call number: [Służbowe] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena psychologiczna pracowników
author Hoffman, Edward

Publication year: 2008 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Główne wyzwania w obszarze motywowania sprzedawców w
author Cybulski, Krzysztof

Series: Problemy zarządzania nr 1(35)/2012 t.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Winning odpowiedzi 74 nieproste pytania współczesnego biznesu 
author Welch, Jack

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty motywowania pracowników w kierunku dzielenia się wiedzą /
author Trenkner, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 19 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia motywacji w organizacji /
author Nieckarz, Zdzisław.

Publication year: 2011 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (4); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Anatomia biznesu Motywacja 
author Adair, John

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania /
 

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (28); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to cart
         (2)

Wpływ systemu premiowania na wzrost wydajności
author Mikrut, Anna

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania organizacjami /
author Kożuch, Barbara

Publication year: 2005 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaangażowanie pracowników sposoby oceny i motywowania 
author Juchnowicz, Marta

Publication year: 2012 Call number: [331.108] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miękkie zarządzanie : ze współczesnych problemów zarządzania ludźmi /  
author Szaban, Jolanta.

Publication year: 2003 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teorie motywacji w zarządzaniu /
author Karaś, Roman

Publication year: 2003 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Anatomia biznesu Motywacja 
author Adair, John

Publication year: 2000 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biznes to nie bajka albo jak na 1000 sposobów pogmat wano proste sprawy 
author Trout, Jack

Publication year: 2000 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna w zarządzaniu /
 

Publication year: 2007 Call number: [008] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie operacyjne w firmie: perspektywy i doświadczenia / 
 

Publication year: 2002 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji
red. naukowy Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [X] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania organizacjami
author Griffin, Ricky W.

Publication year: 1997 Call number: [Podręcznik] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mistrzowskie zarządzanie ludźmi tworzenie skutecznego zespołu poprzez motywowanie, 
author Thomas, Mark

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywy pracownicze jako jeden z podstawowych
author Kania, Sylwester Marek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (34) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ludźmi : praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych / 
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi /
 

Call number: [Dostęp w Magazynie] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywowanie menedżerów
author Puczkowski, Benedykt

Series: Współczesne zarządzanie nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie zintegrowanego modelu zarządzania zasobami
author Borowska-Pietrzak, Agata

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (40) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywowanie personelu organizacji sprzedażowych w
author Cybulski, Krzysztof

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Drive : kompletnie nowe spojrzenie na motywację /  
author Pink, Daniel H.

Publication year: 2011 Call number: [331.108] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System motywowania pracowników jako determinanta
author Grabowska, Izabela

Series: Determinanty rozwoju gospodarczego T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Diagnozowanie struktury motywacji jako determinanty
author Mrozowicz, Kazimierz

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywowanie pracowników etatowych i wolontariuszy w organizacjach pozarządowych /
author Iwankiewicz-Rak, Barbara.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Listwan, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 2/2002 /
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Błyskawiczne wywieranie wpływu jak motywować siebie i innych do natychmiastowego 
author Pantalon, Michael V.

Publication year: 2011 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami upowszechnianie i transfer wyników badań Zeszyty Naukowe nr 689 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 50 Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacji : na podstawie badań w wybranych zakładach pracy województwa śląskiego /  
Autor Róg, Jan

Publication year: 2007 Call number: [008] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania organizacjami /
author Griffin, W. Ricky

Publication year: 2004 Call number: [Podręcznik] Available: (8); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 Dalej>>
Languages: