Zarządzanie długiem skarbu państwa implikacje dla strefy euro 
author Marchewka-Bartkowiak, Kamilla

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System prawa finansowego tom II Prawo finansowe sektora finansów publicznych 
red. Ruśkowski, Eugeniusz

Publication year: 2010 Call number: [347.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problem zarządzania długiem lokalnym
author Kosek-Wojnar, Maria.

Series: Prace z zakresu finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Racjonalizacja wydatków budżetowych sposobem ograniczenia długu Skarbu Państwa w Polsce /
author Kańduła, Sławomira.

Series: Gospodarka i finanse Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 103 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo finansów publicznych
red. naukowa Brzeziński, Bogumił.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja europejska Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Klamut, Mirosława

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

International Debt Reexamined
author Cline, William R.

Publication year: 1995 Call number: [336] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ zadłużenia netto sektora budżetowego na kreację Ryzyko w projektach satelitarnych Kanały redystrybucji nadwyżki finansowej do rolnictwa 
author Jurek, Michał

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne komentarz 
author Kosikowski, Cezary

Publication year: 2007 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo finansowe
red. Chojna-Duch, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [347.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dług i audyt w sektorze finansów publicznych studium przypadku 
red. naukowy Gumińska, Barbara

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa o finansach publicznych komentarz 
author Kosikowski, Cezary

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do międzynarodowych przepływów kapitału
author Górniewicz, Grzegorz.

Publication year: 2006 Call number: [339.7] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zobowiązania Polski wobec Klubu Londyńskiego /
author Nowakowski, Jerzy.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.4 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekokonwersja zagranicznego długu polskiego w procesie internacjonalizacji gospodarki /
author Brańka, Patrycja.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 8 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa o finansach publicznych komentarz 
author Lipiec-Warzecha, Ludmiła

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dług publiczny
 

Series: Biuletyn Finansów Publicznych nr 2/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy dług publiczny musi rosnąć? : analiza instytucjonalnych uwarunkowań polityki fiskalnej / 
author Waśniewski, Krzysztof.

Publication year: 2014 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys a dług publiczny w krajach rozwiniętych /
Red. Gruszecki, Tomasz.

Publication year: 2014 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys zadłużenia i jak z niego wyjść : audyt, anulowanie, alternatywa polityczna / 
author Millet, Damien.

Publication year: 2012 Call number: [336.1] Series: Biblioteka Alternatyw Ekonomicznych | Biblioteka Le Monde Diplomatique Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

This Time Is Different : Eight Centuries of Financial Folly / 
author Reinhart, Carmen M.

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koszt długu a rating kredytów krajów /
author Chodnicka-Jaworska, Patrycja.

Series: Problemy zarządzania nr 3(55), t.2 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: