Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego aspekty lokalne i globalne 
red. naukowa Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty pobudzania przedsiębiorczości w regionie na przykładzie przedsiębiorstw
author Brojak-Trzaskowska, Małgorzata

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość regionalna /
author Makieła, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Możliwości i bariery rozwoju regionu
red. naukowa Czudec, Adam

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo i samorząd terytorialny w roli podmiotów stymulowania przedsiebiorczości na danym terenie /
author Rolewicz, Janina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2-3(9-10)/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu
red. naukowa Strużycki, Marian

Publication year: 2004 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalne aspekty zarządzania organizacjami usługowymi /
 

Publication year: 2008 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw na
red. naukowa Nowak, Alojzy Z.

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Idea wspierania rozwoju przedsiębiorczości w
author Piecuch, Teresa.

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka województwa śląskiego na drodze przemian
red. Barczak, Andrzej Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dochodowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości stosowane przez samorządy gminne w województwie świętokrzyskim w latach 2004-2010.
author Braziewicz-Kumor, Olga.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 38/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie.  Zeszyty Naukowe nr 639 Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 37 Czas na pieniądz. 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : Wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem. Zeszyty Naukowe nr 761 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 60 Czas na pieniądz 
red. naukowy. Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych /
Red. Filipiak, Beata.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 42/2012 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i innowacyjność : koncepcja i uwarunkowania rozwoju regionu / 
author Makieła, Zbigniew.

Series: Przegląd Organizacji nr 2/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość regionalna
author Makieła, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce
author Godlewska-Majkowska, Hanna

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 42/2012 
author Filipiak, Beata

Publication year: 2012 Call number: [05.F] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współpraca instytucji naukowych i przedsiębiorstw : przypadek regionu częstochowskiego /  
author Brendzel-Skowera, Katarzyna.

Series: Rola wiedzy i innowacji w rozwoju organizacji Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu T. 75, nr 4 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ wydatków związanych z innowacyjnością i przedsiębiorczością na rozwój lokalny regionów przygranicznych Polski Wschodniej /
author Romanowski, Robert.

Series: Problemy zarządzania nr 3(62) t.2 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. | Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 23 / Zeszyty Naukowe nr 577 Uniwersytetu Szczecińskiego.. 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: