Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zadania z rozwiązaniami 
author Molenda-Zaleska, Beata

Publication year: 2010 Call number: [V] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 12 rok 2010, WSB w Poznaniu / 
red. naukowy Żabińska, Joanna.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą pełną poradnik praktyczny 
author Kalwat, Tomasz

Publication year: 2004 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Dostosowanie rachunkowości i rewizji finansowej do dyrektyw Unii Europejskiej /
redakcja Misińska, Danuta

Publication year: 2005 Call number: [657.6] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach : tom 2 :  sprawozdania skonsolidowane i jednostkowe :  połączenia.  
 

Publication year: 2006 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka rachunkowości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej a wiarygodność i porównywalność sprawozdań finansowych /
author Samelak, Janusz.

Series: Prace katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 82 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Różnice kursowe instruktaż przeliczania w aspekcie podatkowym i bilansowym z przykładami 
author Szaruga, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rzeczowe aktywa trwałe zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle 
author Sobczyk, Rafał

Publication year: 2012 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Standardy sprawozdawczości finansowej : MSSF : US GAAP : polskie ustawodawstwo /  
author Turyna, Jan.

Publication year: 2006 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej tom 1 Założenia ogólne Zastosowanie po raz pierwszy 
 

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej według MSSF i MSRF : materiały pokonferencyjne, Jachranka, 12-14 października 2005 /  
 

Publication year: 2006 Call number: [657.6] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej tom 5 Podatek dochodowy Przychody Rolnictwo 
red. Polkowska-Nowak, Grażyna

Publication year: 2006 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą pełną : poradnik praktyczny / 
author Kalwat, Tomasz

Publication year: 2004 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdanie finansowe co mówi o firmie? 
author Rybicki, Piotr

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Dostosowanie systemów ERP do standardów MSR/MSSF
author Lenart, Anna

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (40) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe : jak sporządzić sprawozdanie finansowe jednostek powiązanych /  
author Helin, Andre.

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wartości niematerialne i prawne ujmowanie i prezentacja 
red. naukowy Cebrowska, Teresa

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zastosowanie MSSF po raz pierwszy sporządzenie sprawozdania otwarcia z sytuacji 
author Seredyński, Roman

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość kurs podstawowy 
author Nowak, Edward

Publication year: 2007 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

MSSF 1 zastosowanie Międzynarodowych Standardów 
author Gierusz, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aksjomaty i paradygmaty rachunkowości
author Kwiecień, Mirosława

Publication year: 2008 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej
red. naukowy Kwiecień, Mirosława

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Dyskonto a polska rachunkowość
author Ignatowski, Radosław

Series: Rachunkowość nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF
author Kabalski, Przemysław

Publication year: 2009 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
author Seredyński, Roman

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wartość godziwa zastosowanie i procedury ustalania 
author Molenda, Waldemar

Publication year: 2008 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

MSR 21 skutki zmiany kursów wymiany walut obcych 
author Kalwasińska, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Operacje gospodarcze w praktyce księgowej wycena i ujęcie na kontach według polskiego prawa 
author Seredyński, Roman

Publication year: 2011 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości /
author Seredyński, Roman

Publication year: 2009 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie koncepcji grup kapitałowych w
author Ignatowski, Radosław

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 t.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dylematy implementacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw /
author Samelak, Janusz.

Series: Krajowy i międzynarodowy wymiar współczesnej rachunkowości Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 117 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości tom I Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
red. naukowa Gierusz, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość u progu nowej dekady
red. Lorenc, Bartosz

Publication year: 2011 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: