Ocena efektywności działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
author Kijek, Tomasz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Związek rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa
author Zuba, Maria

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dźwignia finansowa w przekroju analitycznym - część I /
author Roman, Paweł.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie rok XIV zeszyt nr 1 (30) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność funkcjonowania instytucji pośrednictwa finansowego w świetle wskażników rentowności
author Wypych, Mirosław.

Series: Współczesne problemy badawcze finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy analizy finansowej
author Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2002 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość i analiza ekonomiczna wybrane problemy 
rec. Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2005 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza finansowa Problemy metodyczne w ujęciu 
author Dudycz, Tadeusz

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prace z zakresu finansów Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 550 
red. Surdykowska, Stanisława

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość zarządcza Przewodnik do ćwiczeń : Zeszy 
author Mastej, Roman

Publication year: 2002 Call number: [ZE] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse zarys wykładu 
author Szczęsny, Wiesław.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rola i znaczenie progu rentowności w działalności
author Świetlik, Włodzimierz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 4 (30) 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rentowność funduszy emerytalnych
author Rudzewicz, Adam

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8 (715) sierpień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wynikiem finansowym w bankach z Europy
author Jackowicz, Krzysztof.

Series: Master of Business Administration nr 5 (106) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rentowność kapitału własnego przedsiębiorstw
author Gołaś, Zbigniew

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8 (715) sierpień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadłużenie bankowe a płynność i rentowność
author Olkowska, Wiesława

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego /
author Ćwiąkała-Małys, Anna

Publication year: 2009 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawne i księgowe aspekty zarządzania kapitałami firmy
red. naukowy Jantoń-Drozdowska, Elżbieta

Publication year: 1999 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Nr 4 (30) 2002 Zeszyty Naukowe WSE Warszawa Nr 4 (30) 2002 
 

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
author Głodek, Zenon

Publication year: 2004 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kosztami i efektywnością
author Kaplan, S. Robert

Publication year: 2002 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie
author Nowak, Edward

Publication year: 2011 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość zarządcza część II zadania i rozwiązania 
red. Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [657.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dźwignia finansowa w przekroju analitycznym - część II /
author Roman, Paweł.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie rok XV zeszyt nr 1 (34) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
 

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena tendencji zmian rentowności w placówce
author Rutkowska, Violetta

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw
author Stępień, Konrad

Publication year: 2008 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Activity Based Costing a ocena rentowności klientów
author Komański, Andrzej

Series: Zeszyty Naukowe Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rentowność a koncentracja rynkowa
author Bernat, Tomasz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8 (715) sierpień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a
author Kowalik, Małgorzata

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: