Światowy rynek kapitału wybrane zagadnienia uwarunkowania, doświadczenia, perspektywy 
red. naukowa Kozuń-Cieślak, Grażyna

Publication year: 2012 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapi
red. Bieliński, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O nowy ład gospodarczy w Polsce
red. naukowa Bartkowiak, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : Problemy wiodące / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 170 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Problemy wiodące Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Optymalne strategie alokacji kapitału między dwa zakłady jednej firmy /
author Rychłowska-Musiał, Elżbieta.

Series: Prace z ekonometrii finansowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Nr 27 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ujęcie retrospektywne 
author Proniewski, Marek.

Publication year: 2009 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie alokacji kapitalu w złożonych
author Dratwińska-Kania, Beata.

Publication year: 2006 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metoda badania asymetrii informacji w
author Kubiak, Jarosław.

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kapitałem bankowym alokacja kapitału i 
author Matten, Chris

Publication year: 2000 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywne zarządzanie kapitałem banku komercyjnego w Polsce w świetle standardów adekwatności kapitałowej /
author Cicirko, Tomasz.

Publication year: 2012 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Giełdowy rynek akcji a gospodarka : ujęcie funkcyjne /  
author Kasprzak-Czelej, Anna.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa /
red. naukowy Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2007 Call number: [657.4] Series: Rachunkowość w teorii i praktyce Tom I Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarowanie kapitałem w firmie
author Woźniak-Sobczak, Barbara

Publication year: 1994 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w działalności banków komercyjnych
author Stacharska-Targosz, Jolanta

Publication year: 2000 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Giełda Papierów wartościowych w Warszawie : ujęcie retrospektywne 
author Proniewski, Marek.

Publication year: 2009 Call number: [08.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wartość narażona na ryzyko : obliczanie i wdrażanie modelu VAR 
author Best, Philip

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego
author Karpuś, Piotr

Publication year: 2004 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: