Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej
author Moszoro, Marian

Publication year: 2010 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie publiczne elementy teorii i praktyki 
red. Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publiczne
author Moszoro, Marian

Publication year: 2005 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w usługach publicznych na przykładzie usług kultury i sztuki : w świetle badań sondażowych /  
author Iwankiewicz-Rak, Barbara.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(2) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dostępność e-usług publicznych w Polsce /
author Tomaszewicz, Agnieszka.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja i jakość w zarządzaniu tom II 
red. Wawak, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu finansów Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 550 
red. Surdykowska, Stanisława

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w sektorze publicznym mapa drogowa wyższej efektywności 
author Kotler, Philip.

Publication year: 2008 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Orientacja rynkowa w polskim samorządzie terytorialnym : Monografie i Opracowania 581 /  
author Kowalik, Izabela.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości wykorzystania outsourcingu w usługach
author Barczak, Beata

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System zarządzania jakością a skuteczność i
author Modzelewski, Piotr

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość i efektywność w administracji samorządowej
author Opolski, Krzysztof.

Series: Ekonomia Rynek - Gospodarka -Społeczeństwo nr 22/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie usług przegląd doświadczeń polskich 
red. Moszoro, Marian

Publication year: 2000 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

eGovernment jako koncepcja usług publicznych ukierunkowana na jakość /
author Zioło, Magdalena.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej /
author Ziębicki, Bernard.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 6 / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Listwan, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe zarządzanie publiczne
author Zawicki, Marcin

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiana warunkiem sukcesu Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania Prace Naukowe AE Wrocław Nr 1092 
red. naukowy Skalik, Jan

Publication year: 2005 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Controlling w realizacji usług publicznych gminy
author Borowiec, Leszek

Publication year: 2007 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Publiczne - czyli czyje?
author Woźniak, Zbigniew

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych Monografia Naukowa Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Lorek, Elżbieta.

Publication year: 2009 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna XXI wieku nowe wyzwania Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Korenik, Stanisław

Publication year: 2011 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia : praca zbiorowa /  
red. Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 2010 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykorzystanie strategicznej karty wyników w organizacji sektora usług publicznych /
author Krukowski, Krzysztof.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przesłanki prywatyzacji usług komunalnych jako wyraz
author Józiewicz, Urszula

Series: Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami inwestycje i wycena przedsiębiorstw tom II Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna X /
red. naukowy Przybyła, Zbigniew

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością w usługach publicznych
author Opolski, Krzysztof.

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość a controlling Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 123 
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny na przełomie XX/XXI wieku
red. Lutrzykowski, Alfred

Publication year: 2010 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu gospodarki i administracji publicznej Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 539 
red. naukowy Fajferek, Antoni

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola sektora publicznego w przestrzennym rozwoju
author Kopczewska, Katarzyna

Publication year: 2011 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie organizacji na rynku usług
red. naukowy Skrzypczak, Elżbieta

Publication year: 2006 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gra o jutro usług publicznych w Polsce
red. naukowa Kozek, Wiesława

Publication year: 2011 Call number: [338.46] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Gospodarka i finanse gmin w Polsce wybrane zagadnienia 
red. Stefański, Marek.

Publication year: 2011 Call number: [336.14] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie jakością w usługach publicznych
author Opolski, Krzysztof.

Publication year: 2004 Call number: [658.56] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tendencje rozwojowe współczesnej rachunkowości
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2006 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością w usługach publicznych
author Opolski, Krzysztof.

Publication year: 2008 Call number: [658.56] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Lichtarski, Jan

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów /
red. Serafin, Piotr.

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: