Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju zrównoważonego
author Idaszewska, Daria

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (145) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Realizacja wewnętrznego aspektu społecznej odpowiedzialności biznesu /
author Lotko, Małgorzata.

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako koncepcja wpisująca się w corporate governance a kryzys finansowy
author Wilewska, Monika

Series: Master of Business Administration nr 3 (104) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe uwarunkowania działań społecznie odpowiedzialnych na przykładzie Japonii
author Furmańczyk, Joanna

Series: Problemy zarządzania nr 2(28)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu - rys historyczny i kierunki rozwoju
author Łukasiewicz, Agnieszka

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (37) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu
red. naukowa Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Biznes, prawo, etyka
red. naukowa Gasparski, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aspekt ekologiczny w koncepcji społecznej
author Łukasiński, Wiesław

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie /
red. naukowa Komorowski, Jan

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność organizacji - skuteczny
author Sokołowska, Stanisława

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka a środowisko Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Borys, Tadeusz

Publication year: 2009 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dziedzictwo Druckera znaczenie dorobku najwybitniejszego przedstawiciela 
red. Pearce, Craig L.

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing wprowadzenie 
author Armstrong, Gary

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec
author Nowak-Lewandowska, Renata

Series: Problemy zarządzania nr 2(28)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje hybrydowe nowe ujęcie oceny efektywności 
author Kasiewicz, Stanisław.

Publication year: 2009 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność biznesu w relacjach wdrażanie wartości prawnych jako podstawowe 
author Bernatt, Maciej

Series: Problemy zarządzania nr 2(28)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy strukturalne inicjatywy społecznej
author Zasuwa, Grzegorz.

Series: Marketing i Rynek nr 11/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolność czy swawola?
author Gasparski, Wojciech

Series: Master of Business Administration nr 5 (112) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie informacją w administracji publicznej
red. naukowy Rymaniak, Janusz

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ jakości interakcji przedsiębiorstwo-użytkownik
author Świerczyńska-Kaczor, Urszula

Series: Problemy zarządzania nr 2(28)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

CSR a kultura organizacyjna
author Aniszewska, Grażyna

Series: Marketing i Rynek nr 12/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy rozwój człowieka i organizacji są sprzeczne ze wywiad z Konradem Jaskółą Prezesem zarządu 
 

Series: Master of Business Administration nr 1 (108) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model pomiaru wyników w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu /
author Kasiewicz, Stanisław.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność społeczna biznesu jako element działań marketingowych /
author Rak, Mateusz.

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyka działalności przedsiębiorstw a etyka
author Dąbrowska, Anna.

Series: Marketing i Rynek nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu organizacje, konteksty, procesy zarządzania 
red. naukowa Glinka, Beata

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Uwarunkowania i rezultaty zmian w przedsiębiorstwie
red. naukowa Paszkowski, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Podejmowanie działań społecznie odpowiedzialnych (na
author Bartkowiak, Grażyna

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (137) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

CSR w pierwszej dekadzie XXI w.
author Michalczyk, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (51) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian
red. naukowa Potocki, Arkadiusz

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością klienta pomiar i strategie 
red. naukowa Dobiegała-Korona, Barbara

Publication year: 2010 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Model zrównoważonego biznesu w strategii wzrostu
author Jabłoński, Adam.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cause-related marketing w kreowaniu i komunikowaniu
author Dąbrowski, Tomasz J.

Series: Marketing i Rynek nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edukacja menedżerska a dobre praktyki w kierunki badań 
author Kwiecień, Mirosława

Series: Master of Business Administration nr 6 (113) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efficiency and Compassion? Exploring the Challenges that New Generations of 
author Hung, Li-Hwa

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 6 (83)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza i finanse w teorii i praktyce 
red. naukowa Poszewiecki, Andrzej

Publication year: 2011 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność biznesu wymiar konstytucyjny i międzynarodowy 
author Bernatt, Maciej

Publication year: 2009 Call number: [346] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Działania odpowiedzialne społecznie w średnich
author Bartkowiak, Grażyna

Series: Problemy zarządzania nr 2(28)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

CSR jako przedsięwzięcie biznesowe
author Wierciński, Szymon

Series: Master of Business Administration nr 2 (109) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolontariat pracowniczy jako jedna z form społecznej odpowiedzialności biznesu (przedsiębiorstw) /
author Kulig-Moskwa, Katarzyna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 19 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: