Socjologia /
author Giddens, Anthony.

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (18); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do socjologii /
author Goodman, Norman.

Publication year: 2001 Call number: [Podręcznik] Available: (33); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Istota socjologii krytyczne eseje o krytycznej nauce 
author Babbie, Earl

Publication year: 2007 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia /
author Giddens, Anthony.

Publication year: 2012 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wstęp do socjologii /
author Goodman, Norman.

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wstęp do socjologii /
author Goodman, Norman.

Publication year: 2009 Call number: [Podręcznik] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / 
 

Publication year: 2008 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia prawa : zarys wykładu 
author Pieniążek, Antoni

Publication year: 2000 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia
author Giddens, Anthony

Publication year: 2007 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia
author Giddens, Anthony

Publication year: 2010 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia : lektury 
author Sztompka, Piotr

Publication year: 2007 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do socjologii
author Goodman, Norman

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza układów społecznych : przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych 
author Lofland, John

Publication year: 2009 Call number: [02.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Patologie społeczne
author Pospiszyl, Irena

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wprowadzenie do socjologii
author Szacka, Barbara

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia prawa : zarys wykładu 
author Pieniążek, Antoni

Publication year: 2002 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do socjologii
author Goodman, Norman

Publication year: 1997 Call number: [02.B] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wprowadzenie do socjologii
author Szacka, Barbara

Publication year: 2003 Call number: [02.B] Available: (26); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Granice tolerancji : o teoriach zachowań dewiacyjnych 
author Siemaszko, Andrzej

Publication year: 1993 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia
author Giddens, Anthony

Publication year: 2004 Call number: [02.B] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia
author Giddens, Anthony

Publication year: 2005 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia : lektury 
author Sztompka, Piotr

Publication year: 2005 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Piętno : rozważania o zranionej tożsamości 
author Goffman, Erving

Publication year: 2005 Call number: [02.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo w warunkach zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych /
Red. Bębas, Sylwester.

Publication year: 2014 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Patologie społeczne /
author Pospiszyl, Irena.

Publication year: 2014 Call number: [316] Series: Resocjalizacja Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki /
author Szczęsny, Wiesław Wojciech.

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę uspołecznienia systemu oddziaływań / 
author Ambrozik, Wiesław

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia w biznesie : nowe perspektywy /  
 

Publication year: 2015 Call number: [I ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia w biznesie : nowe perspektywy /  
Redaktor Ratajczak, Zofia

Publication year: 2015 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Patologie społeczne /
author Pospiszyl, Irena.

Publication year: 2014 Call number: [I ] Series: Resocjalizacja Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Patologie : praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych / 
 

Publication year: 2012 Call number: [I] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leksykon resocjalizacji /
author Jaworska, Anetta.

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki /
author Szczęsny, Wiesław Wojciech.

Publication year: 2003 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / 
author Moczydłowska, Joanna.

Publication year: 2004 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Twórcza resocjalizacja : wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży /  
author Konopczyński, Marek.

Publication year: 1996 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją : podstawy teoretyczne i metodologiczne / 
author Kowalczyk-Jamnicka, Małgorzata.

Publication year: 2017 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych : konteksty resocjalizacyjne / 
author Kieszkowska-Grudny, Anna.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki /
author Barczykowska, Agnieszka

Publication year: 2015 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Z problematyki resocjalizacyjnej : patologia społeczna, patologia indywidualna, etiologia kryminalna, kara / 
author Bielicki, Eugeniusz

Publication year: 2005 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Outsiderzy : studia z socjologii dewiacji /  
author Becker, Howard Saul

Publication year: 2009 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: