Demografia /
author Holzer, Jerzy Z.

Publication year: 2003 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia nad zmianami w strukturze społeczeństwa polskiego (lata 90.) : Monografie i Opracowania 476 /  
 

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia gospodarki /
 

Publication year: 2006 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie
author Dahrendorf, Ralf

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O strukturze społecznej
author Ossowski, Stanisław

Publication year: 1986 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy socjologii /
author Januszek, Henryk.

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (19); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy socjologii /
author Januszek, Henryk.

Publication year: 2012 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja międzykulturowa
author Reynolds, Sana

Publication year: 2009 Call number: [316.77] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wpływ starzenia się społeczeństwa Polski na rynek
author Strzelecki, Paweł

Series: Master of Business Administration nr 1 (96) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia dla ekonomistów /
author Walczak-Duraj, Danuta.

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Końce i początki socjologiczne podsumowania, socjologiczne zapowiedzi 
red. Drozdowski, Rafał

Publication year: 2007 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O Polsce i Polakach prace rozproszone 1958-1989 
author Nowak, Stefan

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wstęp do socjologii /
author Goodman, Norman.

Publication year: 2001 Call number: [Podręcznik] Available: (33); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Egalitaryzm demokratyczny podstawy teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa 
author Sienkiewicz, Grzegorz W.

Publication year: 2008 Call number: [1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informatycy i organizacje
author Postuła, Agnieszka

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy demograficzne i metody ich analizy
red. Kurkiewicz, Jolanta

Publication year: 2010 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia dla ekonomistów /
author Walczak-Duraj, Danuta.

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (34); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prolegomena do nauk o człowieku, władzy i prawie /
author Redelbach, Andrzej.

Publication year: 2005 Call number: [340] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadania społeczne
red. Pisz, Zdzisław

Publication year: 1996 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zadania społeczne
red. Pisz, Zdzisław

Publication year: 1999 Call number: [304] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomiczne uwarunkowania oczekiwanej długości
author Florczak, Waldemar.

Series: Gospodarka Narodowa nr 5-6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Foundations of Social Capital
red. Ostrom, Elinor

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Państwo i gospodarka w Rosji lekcje XX wieku 
author Nikiforow, Lew W.

Series: Studia Ekonomiczne nr 1 (LXIV) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczności lokalne teraźniejszość i przyszłość 
red. naukowa Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2006 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna Europa w procesie zmian wybrane problemy 
red. Polakowska-Kujawa, Jolanta

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia gospodarki /
 

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demograficzne wyzwania XXI wieku : implikacje dla polityki międzynarodowej /  
author Gwiazda, Adam

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia : koncepcje i ich zastosowanie 
author Turner, Jonathan H.

Publication year: 1994 Call number: [02.B] Available: (7); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Menedżerowie w strukturze społecznej
author Banaszak, Sławomir

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Polska jedna czy wiele?
author Domański, Henryk

Publication year: 2005 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia gospodarki
author Gardawski, Juliusz

Publication year: 2006 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne społeczeństwo polskie : dynamika zmian 
author Wasilewski, Jacek

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczna przestrzeń Internetu
author Batorski, Dominik

Publication year: 2006 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia gospodarki
author Gardawski, Juliusz

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną
author Tyszka, Zbigniew

Publication year: 1991 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odkrywanie socjologii : Podręcznik dla ekonomistów 
author Karwińska, Anna.

Publication year: 2007 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia : lektury 
author Sztompka, Piotr

Publication year: 2007 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku 
author Marody, Mirosława

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: