Skłonność do "jazdy na gapę" jako funkcja oczekiwań i dopasowań podmiotów ekonomicznych : badania eksperymentalne /  
author Jakubowski, Rafał M.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 18 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy dobra publiczne są naprawdę publiczne?
author Fijor, Jan M.

Series: Studia Ekonomiczne nr 1 (LXVIII) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zakres inkluzji społecznej /
author Matysiak, Andrzej.

Series: Optimum nr 4(40) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja gospodarcza a sektor publiczny
red. Szczodrowski, Grzegorz

Publication year: 2003 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczna analiza państwa
author Podlasiak, Zbigniew

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Economics of the Public Sector
author Stiglitz, Joseph E.

Publication year: 2000 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyczny kapitalizm jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem 
author Young, Stephen

Publication year: 2005 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było /
author Frank, Robert H.

Publication year: 2007 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał społeczny interpretacje, impresje, operacjonalizacja 
red. naukowa Klimowicz, Monika

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce diagnoza stanu i perspektywy wzrostu 
red. Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd lokalny - dobro publiczne
red. Kleer, Jerzy.

Publication year: 2008 Call number: [342.25] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Samorząd lokalny od teorii do badań empirycznych 
red. naukowa Kleer, Jerzy.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zdrowie jako kategoria społeczno-ekonomiczna
author Korporowicz, Violetta

Series: Gospodarka Narodowa nr 7-8/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania / 
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2008 Call number: [IX] [Podręcznik] Available: (19); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Teoria wyboru publicznego : wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej 
author Wilkin, Jerzy.

Publication year: 2005 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było
author Frank, Robert H.

Publication year: 2007 Call number: [05.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd lokalny : Dobro publiczne 
author Kleer, Jerzy.

Publication year: 2008 Call number: [04.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miejski rynek mieszkaniowy i efekty sąsiedztwa : Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego 
author Polko, Adam

Publication year: 2005 Call number: [09.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing w organizacjach non-profit
author Limański, Andrzej.

Publication year: 2007 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady i techniki marketingu politycznego
author Klisiński, Janusz

Publication year: 2009 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd lokalny : od teorii do badań empirycznych 
author Kleer, Jerzy.

Publication year: 2009 Call number: [04.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tranformacyjne decyzje i decyzyjne procesy
author Habuda, Ludwik.

Publication year: 2005 Call number: [18.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys ekonomiki sektora publicznego /
author Szewczuk, Adam.

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stabilność finansowa jako dobro publiczne /
author Werwińska, Agnieszka.

Series: Polityka gospodarcza w procesach integracji Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 139 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce : diagnoza stanu i perspektywy wzrostu / 
 

Publication year: 2011 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Od ekonomii do ekonomiki zdrowia : podręcznik ekonomiki zdrowia / 
 

Publication year: 2015 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problems of Quantifying Public Goods in the Healthcare Sector /
author Czyżewski, Bazyli.

Series: Gospodarka Narodowa nr 3/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne ujęcie kwestii rolnej a poglądy Aleksandra Czajanowa i Władysława Grabskiego /
author Czyżewski, Andrzej.

Series: Ekonomista nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Contemporary Public Space : views and discussions /  
author Kołodziejczyk, Krzysztof.

Series: Aktualne wyzwania dla polityki rozwoju w Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu T. 72, nr 1 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Paying taxes in euro zone countries : issues behind tax morale /  
author Rutkauskas, Virgilijus.

Series: Torun Business Review Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 15(3) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartości w prawie administracyjnym : V Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów / 
 

Publication year: 2015 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zawodność rynku jako fundament teorii dóbr publicznych /
author Fijor, Jan M.

Series: Optimum nr 1(55) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public Good and the Stability of the Financial System /
author Kuzionko-Ochrymiuk, Ewa.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Sustainable Finance in a Changing Macroeconomic and Microeconomic Environment T. 78, nr 1 (2018) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obligacje w finansowaniu zadań publicznych : mechanizmy tradycyjne i nowoczesne / 
author Wiśniewski, Marcin.

Publication year: 2019 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: