Kierunki rozwoju trzeciego sektora w krajach europejskich /
author Kietlińska, Krystyna.

Series: Stan i kierunki rozwoju finansów publicznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 90 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Trzy obszary badań społecznych historia, politologia, public relations księga pamiątkowa wydana z okazji 70-lecia prof. zw. 
red. Kubok, Dariusz

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacje pozarządowe jak bezbłędnie zarządzać grantami ze środków UE? 
author Chrzanowska, Kinga

Publication year: 2010 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing mix w działalności organizacji pozarządowych
author Hernik, Joanna

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacje pozarządowe w przetargu o władzę i z władzą : wypełnianie czy pogłębianie próżni politycznej w Polsce lokalnej? / 
author Skrzypiec, Ryszard.

Series: Chorzowskie Studia Polityczne nr 1 / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kilka uwag na temta wpływu organizacji pozarządowych na funkcję zewnętrzną państwa /
author Haber, Józef Antoni.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Nr 8 / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyczynek do badań nad istotą i działalnością organizacji pozarządowych /
author Dobrzański, Kazimierz.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 259 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym
author Grabowski, Jan

Series: Zeszyty Naukowe Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kluczowe kompetencje organizacji pozarządowej /
author Hernik, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 34/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo społeczne na poziomie lokalnym i rola organizacji pozarządowych 
red. naukowa Gilejko, Leszek K.

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Udział Polski w organizacjach międzynarodowych
red. naukowa Parzymies, Stanisław

Publication year: 2012 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Udział polskich organizacji pozarządowych w
author Blicharz, Jolanta

Publication year: 2005 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji
author Dworowska, Wioletta

Publication year: 2008 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations a demokracja
author Święćkowska, Teresa

Publication year: 2008 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces informatyzacji i budowy systemu
author Wojtowicz, Anna

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo a trzeci sektor prawo i instytucje w działaniu 
red. Rymsza, Marek

Publication year: 2007 Call number: [340] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Co warto, co należy zmienić? poprawa jakości demokracji w Polsce 
red. Kolarska-Bobińska, Lena

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej /
red. naukowa Kantowicz, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dynamika działalności gospodarczej w warunkach
red. Olszewski, Leon

Publication year: 2007 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacje pozarządowe w Polsce - wybrane problemy finansowania /
author Iwankiewicz-Rak, Barbara.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1 (1) rok 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucje otoczenia biznesu : rozwój, wsparcie, instrumenty / 
author Filipiak-Dylewska, Beata

Publication year: 2009 Call number: [III] Series: Instytucje otoczenia biznesu Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne państwo : wybrane problemy /  
red. naukowa Wróbel, Sylwester

Publication year: 2009 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Współpraca organizacji pozarządowej z bankiem
author Bolgert, Nathalie

Publication year: 2003 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy administratywisty
red. Wrzosek, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne państwo : wybrane problemy / 
 

Publication year: 2009 Call number: [VII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nie tylko jedna ustawa prawo o organizacjach pozarządowych 
author Arczewska, Magdalena

Publication year: 2009 Call number: [347] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Banki a CSR i działalność organizacji pozarządowych nieodkryte zasoby przewagi konkurencyjnej 
author Hernik, Joanna

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (53) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola sektora non profit w polskiej gospodarce /
author Grzelońska, Urszula.

Series: Studia Ekonomiczne nr 4 (LXXI) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Financial and Strategic Management for Nonprofit
author Bryce, Herrington J.

Publication year: 2000 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie organizacji pozarządowych w Polsce /
author Fołtyn, Adrian.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1 (1) rok 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania
red. naukowa Bylok, Felicjan

Publication year: 2007 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe
red. Florczak, Agnieszka

Publication year: 2006 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo sektora pozarządowego analiza funkcjonalna 
author Kisilowski, Maciej

Publication year: 2009 Call number: [347] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z
author Kosowski, Jakub

Publication year: 2012 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych /
 

Publication year: 2011 Call number: [32] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiorstw. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 13/2011 / 
red. naukowy Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych /
 

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (20); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 Dalej>>
Languages: