Nowe zasady wykorzystania funduszy wspólnej polityki
author Magdoń, Antoni

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3 (710) marzec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europeistyka w zarysie
red. naukowy Nowak, Alojzy Z.

Publication year: 2006 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska w Unii Europejskiej /
 

Publication year: 2004 Call number: [339.923] Series: Polska w Unii Europejskiej Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska w Unii Europejskiej bilans otwarcia 
red. Marszałek-Kawa, Joanna

Publication year: 2005 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prezydencja odważna i bez kompleksów
author Dowgielewicz, Mikołaj

Series: Sprawy międzynarodowe nr 1 (LXII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne państwo : wybrane problemy / 
 

Publication year: 2009 Call number: [VII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska w Unii Europejskiej uwarunkowania i możliwości
red. naukowy Wojtkowska-Łodej, Grażyna

Publication year: 2003 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja europejska / Seria akademicka 
author Barcz, Jan

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej przygotowania i priorytety 
author Błaszczuk-Zawiła, Marzenna

Series: Wspólnoty Europejskie nr 4 (203) lipiec/sierpień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teorie i casusy globalizacji
red. Backer, Roman

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pięć lat udziału Polski w obszarze próba bilansu 
author Gąciarz, Janusz

Series: Wspólnoty Europejskie nr 2 (195) marzec-kwiecień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

5 lat Polski w Unii Europejskiej Pięć lat Polski w Unii Europejskiej 
author Kałużyńska, Małgorzata

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Warunki realizacji programu polskiego przewodnictwa
author Błaszczuk-Zawiła, Marzenna

Series: Wspólnoty Europejskie nr 5 (210) wrzesień/październik 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doświadczenia społeczne dwóch lat członkostwa Polski
red. Skotnicka-Illasiewicz, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja europejska /
author Barcz, Jan

Publication year: 2007 Call number: [III] Series: Seria Akademicka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europeistyka w zarysie
author Nowak, Alojzy Z.

Publication year: 2006 Call number: [12.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rocznik polskiej polityki zagranicznej : 2006 
 

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rocznik polskiej polityki zagranicznej : 2007 
 

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska między wschodem a zachodem : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US i Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Pobierowie 5-6 października 2007 r. : tom II : w kręgu polityki zagranicznej 
author Szczepańska, Anna

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska między wschodem a zachodem : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US i Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Pobierowie 5-6 października 2007 r. : tom I : w kręgu myśli politycznej 
author Szczepańska, Anna

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska w Europie XXI wieku : wybrane problemy 
author Wallas, Tadeusz

Publication year: 2002 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dylematy Europejskie
author Paradowski, Ryszard

Publication year: 2007 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unia Europejska : szkice o integracji 
author Krakowski, Jędrzej

Publication year: 2009 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata
author Dynia, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przyszłość Unii Europejskiej : aspekty polityczne, ekonomiczne i cywilizacyjne 
author Malinowski, Marek J.

Publication year: 2009 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformacja systemowa w Polsce
author Żurkowska, Katarzyna

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Polska na arenie międzynarodowej - współczesne wyzwania : Meandry Współczesnej Polityki 
author Piątek, Jarosław J.

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej : problemy tożsamości i adaptacji 
author Bieleń, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo Unii Europejskiej : po Traktacie z Lizbony 
author Barcik, Jacek

Publication year: 2011 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy prawa Unii Europejskiej : z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony : zarys wykładu 
author Galster, Jan

Publication year: 2010 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polscy eurodeputowani 2004-2009 : uwarunkowania działania i ocena skuteczności : Societas 20 
author Szczerski, Krzysztof

Publication year: 2010 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce
author Palmen, Luk

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja europejska
author Wojtaszczyk, Konstanty A.

Publication year: 2011 Call number: [12.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i prawna : 1-2 (32-33) 2011 
 

Publication year: 2011 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Udział Polski w organizacjach międzynarodowych
author Parzymies, Stanisław

Publication year: 2012 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne społeczeństwo polskie
author Giza, Anna

Publication year: 2012 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: