Wybrane aspejty działalnosci wydawniczej PPS-WRN w okręgu ostrowiecko-opatowskim, w okresie okupacji niemieckiej (1939-1945)
author Szostak, Jan

Series: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia Polski 1914-2005 /
author Roszkowski, Wojciech.

Publication year: 2007 Call number: [94] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problematyka praw, wolnosci i obowiązków
author Fogelzang-Adler, Ewa

Series: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia gospodarcza Polski
author Jezierski, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [338.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ubezpieczenia społeczne na Górnym Śląsku w pierwszych latach po powrocie do Polski (1922-1925) /
author Danowska-Prokop, Barbara.

Series: Zagadnienia społeczne i rola kapitału we współczesnej gospodarce Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 15 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Droga do samorządu od pierwszych koncepcji do inicjatywy Senatu 
author Regulski, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska droga do wolności - rok 1989 polityka, edukacja, kultura 
red. Białokur, Marek

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia 1815-2004 : Polska i świat /  
author Garlicki, Andrzej.

Publication year: 2005 Call number: [94] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Charakter narodowy Polaków i innych
author Lewandowski, Edmund

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Od niepodległości do niepodległości historia Polski 1918-1989 
author Dziurok, Adam

Publication year: 2011 Call number: [94] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Władze centralne a śląskie władze wojewódzkie wobec ekonomicznej roli państwa w Drugiej Rzeczpospolitej /
author Zagóra-Jonszta, Urszula.

Series: Rozważania wokół wybranych kategorii ekonomicznych na tle przemian gospodarczych Europy i Polski na przestrzeni wieków Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 18 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybitni reformatorzy i kreatorzy polskiego pieniądza tom I Polska szlachecka od Kazimierza Wielkiego do Stanisława Poniatowskiego 
author Skodlarski, Janusz

Publication year: 2009 Call number: [94] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcje ustrojowe na łamach aktywistycznego
author Affek, Mariusz

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Trzecia Rzeczpospolita (1989-2007)
author Bonusiak, Włodzimierz

Publication year: 2008 Call number: [94] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje polityczno-ustrojowe członków Rady
author Wielomski, Adam

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwa zachodnie wobec przełomowych wydarzeń w
red. Malendowski, Włodzimierz

Publication year: 1995 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany gospodarcze na ziemiach polskich w XIX wieku /
author Gorgoń, Dariusz.

Series: Rozważania wokół wybranych kategorii ekonomicznych na tle przemian gospodarczych Europy i Polski na przestrzeni wieków Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 18 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje ustroju przyszłego państwa polskiego przed
author Affek, Mariusz

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demokracja nieformalna konstytucjonalizm i rzeczywiste reguły polityki w 
author Wołek, Artur

Publication year: 2004 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy podziału administracyjnego II
author Wielomski, Adam

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tylnymi drzwiami "Czarny rynek" w Polsce 1944-1989 
author Kochanowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia administracji i myśli administracyjnej wybór źródeł 
red. Malec, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu procesu rozwoju Miasta Krakowa w okresie autonomii (1866-1918) /
author Hołuj, Dominika.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 5 / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odrodzenie Polski w 1918 r. Problemy
author Ajnenkiel, Andrzej

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Seria Prawo : Sesja naukowa 80-lecie odzyskania 
red. naukowy Prusak, Feliks

Publication year: 1999 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia : burzliwy wiek XX /  
author Śniegocki, Robert.

Publication year: 2006 Call number: [94] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia dla maturzysty : wiek XX /  
author Radziwiłł, Anna.

Publication year: 2006 Call number: [94] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia społeczna i polityczna Europy wykład dla studentów europeistyki 
author Janicka, Danuta

Publication year: 2007 Call number: [94] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku główne kierunki, fakty, ludzie, wydarzenia 
author Grodzki, Radosław

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska między Wschodem a Zachodem. Powstanie państwa
author Pruszyński, Jan

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku. T. 1 /
Red. Mączak, Antoni

Publication year: 1981 Call number: [0 ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, T.2 /
Red. Mączak, Antoni

Publication year: 1981 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dziedzictwo Pierwszej Rzeczypospolitej w doświadczeniu politycznym Polski i Europy
author Ekes, Janusz

Publication year: 2005 Call number: [19.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia Polski : 1918-1945 
author Brzoza, Czesław

Publication year: 2006 Call number: [19.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska droga do wolności : 1939-1995 
author Buhler, Pierre

Publication year: 1999 Call number: [19.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Słownik historii Polski i świata
author Greiner, Piotr

Publication year: 2005 Call number: [19.0] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Powstanie' 44
author Davies, Norman

Publication year: 2004 Call number: [19.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dzieje Polski nowożytnej
author Konopczyński, Władysław

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Droga do rozbioru Polski 1918-1939 : nowe ustalenia 
author Grunberg, Karol

Publication year: 2005 Call number: [19.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: