Historia gospodarcza Polski
author Jezierski, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edmund Zieleniewski - przedsiębiorca prospołeczny
author Czech, Alojzy

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dlaczego nie jesteśmy bogaci? dystans gospodarki polskiej do zachodnioeuropejskiej 
author Wójtowicz, Grzegorz

Publication year: 2009 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hierarchizacja województw Polski międzywojennej z
author Putkiewicz, Witold Maciej

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys historii gospodarczej Polski do 1945 roku
author Skodlarski, Janusz

Publication year: 1998 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia gospodarcza Polski Ludowej
author Kaliński, Janusz.

Publication year: 2005 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybitni reformatorzy i kreatorzy polskiego pieniądza tom I Polska szlachecka od Kazimierza Wielkiego do Stanisława Poniatowskiego 
author Skodlarski, Janusz

Publication year: 2009 Call number: [94] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trendy i ewolucja Dzieje gospodarcze ziem polskich 
author Wójtowicz, Grzegorz

Publication year: 2006 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ruch spółdzielczy w Polsce oraz znaczenie i zadania
author Adamski, Stanisław

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (45) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska gospodarka w XX wieku Eseje historyczno-ekono 
author Beksiak, Janusz

Publication year: 2003 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zadania i zakres działalności spółdzielni
author Stefczyk, Franciszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (46) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroekonomiczne studium przedsiębiorstw w procesie
red. Klimczak, Bożena

Publication year: 1997 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kooperacja i jej znaczenie w Posce
author Milewski, Edward

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (36) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys historii gospodarczej Polski na tle dziejów
author Rusiński, Władysław

Publication year: 1982 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 5
red. Kantorowicz, Aleksandra

Publication year: 1999 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza wstęp do teorii 
author Kaja, Jan

Publication year: 2007 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys historii gospodarczej Polski 1918 - 1939
author Landau, Zbigniew

Publication year: 1999 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka Polski na przełomie wieków księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy 
red. Dach, Zofia

Publication year: 2002 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konfederacja Pracodawców Polskich 1989-2009
red. Jankowski, Jan

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucje "mikrokredytowe" w dawnej Polsce
author Ossowski, Janusz A.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (44) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bilans dwudziestolecia 1989-2009 wobec 1918-1939 : próba porównania stopnia ingerencji gospodarczej państwa w obu okresach / 
author Wiśniewski, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 24/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy ekonomiczne polskiego merkantylizmu Prace Naukowe AE Katowice 
red. Zagóra-Jonszta, Urszula.

Publication year: 2006 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój gospodarczy Polski XVI - XVIII w. Wstęp metod 
author Kula, Witold

Publication year: 1993 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany społeczno-gospodarcze Polski lat
red. Parysek, Jerzy J.

Publication year: 1998 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odrabianie zaległości zmiany organizacji i zarządzania w byłym bloku 
author Koźmiński, Andrzej K.

Publication year: 1998 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku. T. 1 /
Red. Mączak, Antoni

Publication year: 1981 Call number: [0 ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, T.2 /
Red. Mączak, Antoni

Publication year: 1981 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bliżej centrum czy na peryferiach? : polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku / Leszek Jerzy Jasiński. 
author Jasiński, Leszek Jerzy.

Publication year: 2011 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych
author Małecki, Jan M.

Publication year: 2009 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia gospodarcza Polski
author Jezierski, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys historii gospodarczej Polski : na tle dziejów gospodarczych powszechnych 
author Rusiński, Władysław

Publication year: 1986 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku /
author Kaliński, Janusz.

Publication year: 2015 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: