Konflikt w Kosowie w świetle legalności użycia siły przez Belgię wobec byłej Jugosławii
author Stankiewicz, Wojciech

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 11 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Militarne i gospodarcze determinanty państwowości azjatyckiej
red. Marszałek-Kawa, Joanna

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dokąd zmierza świat?
red. naukowy Rotfeld, Adam Daniel

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące
author Stankiewicz, Wojciech Marcin

Publication year: 2008 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Arms and Influence with a New Preface and Afterword 
author Schelling, Thomas C.

Publication year: 2008 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo międzynarodowe publiczne zarys wykładu 
author Białocerkiewicz, Jan

Publication year: 2003 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konflikty o wodę
author Kowalczak, Piotr

Publication year: 2007 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

(Nie)kończąca się historia, czyli wojna czeczeńska
author Przybyła, Katarzyna

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 3 (26) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność państwa za naruszenia Acta Universitatis Wratislaviensis No 3010 
author Karska, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podręcznik prawa międzynarodowego /
author Antonowicz, Lech.

Publication year: 2008 Call number: [341] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sytuacja w Afganistanie i Iraku po interwencji
author Łukaszewicz, Adrianna

Series: Stosunki Międzynarodowe nr 3-4 (t. 40) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Quest for Viable Peace International Intervention and Strategies for 
ed. Covey, Jock

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wojna za trzy biliony dolarów prawdziwy koszt konfliktu w Iraku 
author Stiglitz, Joseph E.

Publication year: 2010 Call number: [327] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Przemoc seksualna w konflikcie zbrojny
author Ołtarzewska, Marzena

Series: Sprawy międzynarodowe nr 2 (LXII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka międzynarodowa po 1945 roku
author Calvocoressi, Peter

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Świat współczesny wobec użycia siły zbrojne.
author Kuźniar, Roman.

Series: Sprawy międzynarodowe nr 4 (LXII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo międzynarodowe publiczne zarys wykładu 
author Białocerkiewicz, Jan

Publication year: 2007 Call number: [341] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia filozofii politycznej od Tukidydesa do Locke'a tradycja klasyczna i jej krytycy 
author Korab-Karpowicz, W. Julian

Publication year: 2010 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy stosunków międzynarodowych
author Mingst, Karen

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikty międzynarodowe po 1945 roku /
author Odziemkowski, Janusz.

Publication year: 2011 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne konflikty zbrojne /
author Łoś, Robert.

Publication year: 2010 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bieda i bogactwo we współczesnym świecie : studia z gografii rozwoju /  
red. naukowa Czerny, Mirosława.

Publication year: 2012 Call number: [330.35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikt globalny : międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880-1990 /  
author Bartlett, Christopher.

Publication year: 1997 Call number: [94] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikty i napięcia w świecie arabskim /
author Niedziela, Szymon.

Publication year: 2012 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny / 
author Żurawski vel Grajewski, Przemysław.

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (11); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo międzynarodowe /
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo międzynarodowe /
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2012 Call number: [327] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny / 
author Żurawski vel Grajewski, Przemysław.

Publication year: 2012 Call number: [327] Series: Stosunki międzynarodowe Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych /
author Janusz-Pawletta, Barbara.

Publication year: 2013 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rocznik strategiczny 2012/13 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski / 
Red. Kuźniar, Roman.

Publication year: 2013 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Encyklopedia terroryzmu
author Zasieczna, Bożena

Publication year: 2004 Call number: [18.D] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Konflikty współczesnego świata
author Ciechanowski, Grzegorz

Publication year: 2006 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podręcznik prawa międzynarodowego
author Antonowicz, Lech

Publication year: 2006 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spory - konflikty zbrojne - terroryzm : dysfunkcjonalne czynniki współczesnych stosunków międzynarodowych 
author Malendowski, Włodzimierz

Publication year: 2006 Call number: [18.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spór o wojnę
author Walzer, Michael

Publication year: 2006 Call number: [18.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Izrael-Palestyna : pokój czy święta wojna 
author Llosa, Mario Vargas

Publication year: 2007 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie : Osiągnięcia i wyzwania : Materiały Toruńskiej Konferencji Naukowej : 13 grudnia 2006 roku 
author Jasudowicz, Tadeusz

Publication year: 2007 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo a polityka : materiały z konferencji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która odbyła się 24 lutego 2006 roku 
author Zubik, Marek

Publication year: 2007 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: