New Europe Uncertain Identity and Borders 
red. Kowalska, Małgorzata.

Publication year: 2007 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo międzynarodowe publiczne zarys wykładu 
author Białocerkiewicz, Jan

Publication year: 2003 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne materialne
red. naukowy Chmaj, Marek

Publication year: 2008 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolności i prawa człowieka w Konstytucji
red. Chmaj, Marek

Publication year: 2008 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wizje dobrego państwa państwo w procesach przemian teoria i praktyka 
red. Lisowska, Alicja

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Osobowe prawo administracyjne
author Maciejko, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska i Europa Środkowa demokratyzacja, konsolidacja, europeizacja 
red. naukowa Nowak, Ewa

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo narodowe w perspektywie wspólnoty
author Ziółkowska, Joanna Ewa

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Materialne prawo administracyjne /
author Leoński, Zbigniew.

Publication year: 2009 Call number: [342] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawa mniejszości narodowych
red. naukowa Gardocka, Teresa

Publication year: 2010 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne /
author Cieślak, Zbigniew

Publication year: 2006 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia mobilności
author Urry, John

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wartości, polityka, społeczeństwo
red. naukowa Zahorska, Marta

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy europeistyki podręcznik akademicki 
red. naukowa Bokajło, Wiesław

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo międzynarodowe publiczne zarys wykładu 
author Białocerkiewicz, Jan

Publication year: 2007 Call number: [341] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne materialne /
red. naukowy Chmaj, Marek

Publication year: 2005 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Źródła kryzysów i konfliktów uwarunkowania stymulujące społecznie kryzysy i 
author Barnaszewski, Bogusław

Publication year: 2011 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybory 2007 i media krajobraz po "IV RP" wybrane problemy 
red. naukowy Waniek, Danuta

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspólnota i emancypacje spór o społeczeństwo postkonwencjonalne 
author Koczanowicz, Leszek

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne materialne /
red. naukowy Chmaj, Marek

Publication year: 2008 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne część szczegółowa tom I 
red. Stelmasiak, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój w dobie globalizacji /
red. naukowa Bąkiewicz, Anna.

Publication year: 2010 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia ustroju i prawa polskiego
author Bardach, Juliusz

Publication year: 1998 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Idee i ideologie we współczesnym świecie : Wielkie tematy 
 

Publication year: 2008 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bieda
author Lister, Ruth

Publication year: 2007 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obywatelstwo wielopoziomowe : status jednostki w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej 
author Bodnar, Adam

Publication year: 2008 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia ustroju i prawa polskiego
author Bardach, Juliusz

Publication year: 2009 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria polityki : wprowadzenie 
author Heywood, Andrew

Publication year: 2009 Call number: [18.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The Oxford Handbook of political theory : The Oxford handbooks of political science 
author Dryzek, John S.

Publication year: 2008 Call number: [A/18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna : teorie, pojęcia, problemy 
author Lavalette, Michael

Publication year: 2010 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wielokrotne obywatelstwo w prawie międzynarodowym i krajowym
author Zdanowicz, Mieczysława

Publication year: 2001 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstąpienie do Unii Europejskiej? : zagrożenia polityczne dla Polski 
author Bryksa, Przemysław

Call number: [12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia ustroju i prawa polskiego
author Bardach, Juliusz

Publication year: 2005 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak Polacy przegrywają : Jak Polacy wygrywają 
author Drogosz, Marek

Publication year: 2005 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych
author Banaszak, Bogusław

Publication year: 2004 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej
author Markiewicz, Barbara

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna : teorie, pojęcia, problemy  
Red. Lavalette, Michael

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej : 20 lat - osiągnięcia i wyzwania na przyszłość / 
 

Publication year: 2015 Call number: [342] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia ustroju i prawa polskiego /
author Bardach, Juliusz

Publication year: 1998 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: