Organizacje niedochodowe i ich cele w okresie zmian systemowych /
author Dobrzański, Kazimierz.

Series: Teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 2 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyka w działalności organizacji non-profit
author Domański, Jarosław

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4 (711) kwiecień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki rozwoju trzeciego sektora w krajach europejskich /
author Kietlińska, Krystyna.

Series: Stan i kierunki rozwoju finansów publicznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 90 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing mix w działalności organizacji pozarządowych
author Hernik, Joanna

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania marketingowe w organizacjach non profit
author Huczek, Marian

Publication year: 2006 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations a demokracja
author Święćkowska, Teresa

Publication year: 2008 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Financial Management for Nonprofit Organizations /
author Hankin, Jo Ann

Publication year: 1998 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Proces informatyzacji i budowy systemu
author Wojtowicz, Anna

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo a trzeci sektor prawo i instytucje w działaniu 
red. Rymsza, Marek

Publication year: 2007 Call number: [340] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynik finansowy przedsiębiorstw spółdzielczych jako
author Drozd-Jaśniewicz, Iwona

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (42) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie lojalności w działaniach
red. Śliwińska, Krystyna.

Publication year: 2008 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w organizacjach non profit
author Sargeant, Adrian

Publication year: 2004 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne koncepcje zarządzania w organizacjach non
red. Chodyński, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundatorzy organizacji niedochodowych : mecenat i sponsoring / 
author Tańczuk, Krzysztof.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(2) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Grupy strategiczne mazowieckich organizacji
author Domański, Jarosław

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (135) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Banki a CSR i działalność organizacji pozarządowych nieodkryte zasoby przewagi konkurencyjnej 
author Hernik, Joanna

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (53) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola sektora non profit w polskiej gospodarce /
author Grzelońska, Urszula.

Series: Studia Ekonomiczne nr 4 (LXXI) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zarządzania strategicznego Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 567 
red. Stabryła, Adam.

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Financial and Strategic Management for Nonprofit
author Bryce, Herrington J.

Publication year: 2000 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo sektora pozarządowego analiza funkcjonalna 
author Kisilowski, Maciej

Publication year: 2009 Call number: [347] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Istota, przesłanki i obszary działań wolontariatu
author Dobrzański, Kazimierz

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 1 (66)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wdrażanie elementów marketingowych w placówkach
author Rutkowska, Violetta

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 10.
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w
author Domański, Jarosław

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dokumentacja organizacyjna i rachunkowa stowarzyszeń
author Dworkowska, Wioletta

Publication year: 2006 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena tendencji zmian rentowności w placówce
author Rutkowska, Violetta

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność marketingowa w przedsiebiorstwach i
red. Śliwińska, Krystyna.

Publication year: 2006 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym
red. naukowa Dworzecki, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w organizacjach nan-profit
author Domański, Jarosław

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Not-For-Profit Budgeting and Financial Management
author McMillan, Edward J.

Publication year: 2003 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Działalność wolontariatu na rzecz organizacji
author Płonka-Bielenin, Katarzyna

Series: Administracja - Teoria, Dydaktyka, Praktyka nr 2 (15) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cause marketing - wspólna strategia firm
author Iwankiewicz-Rak, Barbara.

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundacje, stowarzyszenia funkcjonowanie i opodatkowanie cele i sposoby powoływania fundacji i stowarzyszeń elementy treści statutów tych organizacji jak uzyskać status organizacji pożytku publicznego prowadzenie działalności gospodarczej polityka rachunkowości, zasady księgowania i 
author Ogonowski, Andrzej

Publication year: 2011 Call number: [347] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna w organizacjach non-profit /
author Kwiecińska, Monika.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 10(10) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych akty prawne, wzory dokumentów, kalkulatory, 
 

Call number: [ZE] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing : [Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego] / 
 

Publication year: 2005 Call number: [339.138] Series: Marketing Acta Academiae Modrevianae Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach konferencja zorganizowana 23-24 listopada 2006 r. w 
red. naukowy Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielkość, forma własności, efektywność - analiza
author Ciżkowicz, Magda

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 1 (24) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: