Warunki i metody skutecznej analizy strategicznej /
author Kaleta, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 5(5) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i innowacyjność Wyzwania współczesności Prace Naukowe AE Wrocław nr 1116 
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2006 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Misja we współczesnym przedsiębiorstwie /
author Kaleta, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3(3) / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie banków w Polsce - szanse rozwoju czy drogi donikąd? /
author Kaleta, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1 (1) rok 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia konkurencji w przemyśle Prace Naukowe AE Wrocław nr 854 
author Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2000 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii Prace Naukowe AE Wrocław nr 1025 
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2004 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich wyzwania współczesności Prace Naukowe AE Wrocław nr 1030 
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2004 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii /
author Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2012 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics nr 260 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o zarządzaniu 8 : Management Sciences /
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 216 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o zarządzaniu 9 : Management Sciences /
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 222 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o zarządzaniu 1 : Management Sciences /
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o zarządzaniu 2 : Management Sciences /
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o zarządzaniu 3 : Management Sciences /
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2012 Call number: [65.01 ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o zarządzaniu 4 : Management Sciences /
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauki o zarządzaniu 1 : Management Sciences /
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2013 Call number: [65.01] Series: Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o zarządzaniu 2(15)2013 : Management Sciences /  
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2013 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o zarządzaniu 3 (16) 2013 : Management sciences /  
Red. naczelny Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2013 Call number: [65.01] Series: 3 (16) Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o Zarządzaniu /
Red. naczelny Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2013 Call number: [336] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 4 (17) Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o zarządzaniu : Management sciences 1 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [65.01] Series: nr 1(18) /2014. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o Zarządzaniu nr 2 (19) 2014 : Management Sciences /  
 

Publication year: 2014 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2014 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 366 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o zarządzaniu : Management Sciences /  
 

Publication year: 2014 Call number: [65.01] Series: nr 3 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o Zarządzaniu : Management Sciences /  
 

Publication year: 2015 Call number: [65.01] Series: 1 (22) Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Między tradycyjną a nowoczesną analizą strategiczną /
author Kaleta, Andrzej.

Series: Przegląd Organizacji nr 3 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Warunki kreowania długofalowej przyszłości współczesnych przedsiębiorstw /
author Kaleta, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 13(13) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2016 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 444. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce po dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej /
 

Publication year: 2016 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 438. Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Aktywa finansowe /
 

Publication year: 2016 Call number: [657] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 445. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna XXI wieku /
 

Publication year: 2016 Call number: [711] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 443. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Między tradycyjną a nowoczesną analizą strategiczną /
author Kaleta, Andrzej.

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna /
 

Publication year: 2016 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 450. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne /
 

Publication year: 2016 Call number: [336.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 451. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna /
 

Publication year: 2016 Call number: [504] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 453. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia /
 

Publication year: 2016 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 449. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody i zastosowania badań operacyjnych /
 

Publication year: 2016 Call number: [330.43] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 446. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika ochrony środowiska i ekoinnowacje /
 

Publication year: 2016 Call number: [504] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 454. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: