Globalny kryzys ekonomiczny : implikacje dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich /  
author Krawczyk, Sabina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji nr 12 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy akumulacja rezerw dewizowych przez kraje Azji Wschodniej jest przejawem interwencjonizmu państwowego?
author Dąbrowski, Marek A.

Series: Ekonomista nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu
red. naukowa Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Niemcy w obliczu globalnego kryzysu finansowego na początku XXI wieku
author Kaczmarek, Tadeusz T.

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 2 (25) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Idea spółdzielczości we współczesnym świecie. Kilka uwag
author Bierecki, Dominik

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (50) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 12 rok 2010, WSB w Poznaniu / 
red. naukowy Żabińska, Joanna.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka w warunkach kryzysu
author Antkiewicz, Sławomir

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody oceny i prognoza kondycji
author Antonowicz, Paweł

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Impact of Globalization on Development and Economic
red. Brzęczek, Tomasz

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

European Bloc Imperialism
author Canterbury, Dennis C.

Publication year: 2010 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia makroekonomiczna Polski w warunkach
author Osiatyński, Jerzy

Series: Gospodarka Narodowa nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia ucieczki do przodu koniecznością i szansą
author Koziej, Stanisław

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 2 (25) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalny kryzys ekonomiczno-finansowy a reforma
author Nosiadek, Grzegorz

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 2 (25) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem pokonać kryzys i wygrać 
author Nogalski, Bogdan.

Publication year: 2004 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samoregulacja rynku i terapie antykryzysowe w skali
author Guzek, Marian

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 2 (25) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na politykę
author Więcławski, Jacek

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 2 (25) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys i naprawa przedsiębiorstwa w świetle naszych
author Dorozik, Leon

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys w przedsiębiorstwie
author Wieczerzyńska, Beata

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wpływ kryzysu finansowego i ekonomicznego na działalność korporacji transnarodowych w latach 2008-2010 /
author Dzikowska, Marlena.

Series: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 180 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Macroeconomics Economics 9 
ed. Noga, Marian

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przyczyny i przebieg światowego kryzysu finansowego
author Fiszer, Józef M.

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 2 (25) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny
red. naukowa Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoretyczne aspekty stabilizacyjnej polityki
author Marczewski, Krzysztof

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza wobec globalnego kryzysu
red. naukowa Pająk, Kazimierz

Publication year: 2011 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia biznesu czego uczy i czy pomaga zrozumieć światowy kryzys? 
author Jastrząb, Mariusz

Series: Master of Business Administration nr 6 (113) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys i jego odmiany
author Iwanek, Tadeusz

Publication year: 2004 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Economic Opportunities for Women in the East Asia
author Ellis, Amanda

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Relacje interpersonalne w przedsiębiorstwach w dobie
author Baruk, Agnieszka Izabela.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6 (713) czerwiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny /
red. naukowa Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : Problemy wiodące / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 170 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń
red. naukowa Symonides, Janusz

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Problemy wiodące Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagrożenia do przewidzenia jak wykrywać oznaki kryzysów w firmie i gospodarce 
author Bazerman, Max H.

Publication year: 2006 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacją w czasie kryzysu badania empiryczne przedsiębiorstw w Polsce w dobie 
author Siuta-Tokarska, Barbara

Series: Problemy zarządzania nr 1(31)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Władcy pieniądza
author Ahmed, Liaquat

Publication year: 2010 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kilka wyzwań dla teorii ekonomii po kryzysie
author Machaj, Mateusz.

Series: Studia Ekonomiczne nr 3-4 (LXII-LXIII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Postawy i zachowania konsumentów w kryzysie - próba
author Kędzior, Zofia.

Series: Handel wewnętrzny nr 4-5/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym /
red. naukowa Giedz, Maria

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kryzys w przedsiębiorstwie
author Wieczerzyńska, Beata

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: