Programowanie liniowe z czynnikami trudno mierzalnymi /
author Dytczak, Mirosław

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 18 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania operacyjne w przykładach i zadaniach /
 

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (12); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia menedżerska
author Samuelson, William F.

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ekonometria i badania operacyjne podręcznik dla studiów licencjackich 
red. naukowa Gruszczyński, Marek

Publication year: 2009 Call number: [330.43] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Optymalizacja w procesach gospodarczych Prace Habilitacyjne AE Poznań Nr 7 
author Runka, Henryk J.

Publication year: 2003 Call number: [51] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optymalizacja decyzji w module SAS/OR
author Dudzińska-Baryła, Renata

Publication year: 2008 Call number: [330.43] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Metody badań operacyjnych w zadaniach problemy liniowe 
red. Kopańska-Bródka, Donata.

Publication year: 2006 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badania operacyjne w logistyce i zarządzaniu cz. I 
author Woźniak, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem /
author Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [330.43] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych /
author Czyżycki, Rafał.

Publication year: 2005 Call number: [VIII] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia menedżerska
author Samuelson, William F.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomia menedżerska
author Samuelson, William F.

Publication year: 1998 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonometria w zadaniach
author Gawinecki, Jerzy August

Publication year: 2008 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Multiple criteria decision making 05
red. Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2006 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badania operacyjne
author Anholcer, Marcin

Publication year: 2009 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania operacyjne w przykładach i zadaniach /
 

Publication year: 2011 Call number: [330.43] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania operacyjne programowanie liniowe 
author Guzik, Bogusław.

Publication year: 1998 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu
author Witkowska, Dorota

Publication year: 2000 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody i zastosowania badań operacyjnych 2000 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Kopańska-Bródka, Donata.

Publication year: 2008 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Optymalizacja decyzji w module SAS/OR
author Dudzińska-Baryła, Renata

Publication year: 2008 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy teoretyczne liniowej optymalizacji
red. Szkutnik, Włodzimierz.

Publication year: 2004 Call number: [330.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy optymalizacji liniowej
author Nykowski, Ireneusz

Publication year: 2006 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonometria w zadaniach
author Gawinecki, Jerzy August

Publication year: 2008 Call number: [330.43] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Programowanie liniowe
author Miszczyński, Marek

Publication year: 1997 Call number: [330.43] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody i zastosowania badań operacyjnych 2000
red. Kopańska-Bródka, Donata.

Publication year: 2001 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stabilność rozwiązania optymalnego zadania programowan
author Busławski, Aleksander

Publication year: 2000 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody badań operacyjnych w zadaniach : problemy liniowe : praca zbiorowa /  
red. Kopańska-Bródka, Donata.

Publication year: 2013 Call number: [330.43] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania operacyjne w przykładach i zadaniach
author Kukuła, Karol

Publication year: 2004 Call number: [13.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badania operacyjne w przykładach i zadaniach
author Kukuła, Karol

Publication year: 2006 Call number: [13.C] Available: (8); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badania operacyjne w przykładach i zadaniach
author Kukuła, Karol

Publication year: 2005 Call number: [13.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem
author Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [13.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy zastosowań rachunku macierzowego w ekonomii : Skrypty uczelniane 
author Jupowiecka-Mieszała, Urszula

Publication year: 1995 Call number: [13.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy zastosowań rachunku macierzowego w ekonomii : Skrypty uczelniane 
author Jupowiecka-Mieszała, Urszula

Publication year: 1998 Call number: [13.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody badań operacyjnych w zadaniach : Problemy liniowe 
author Kopańska-Bródka, Donata.

Publication year: 2006 Call number: [13.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia menedżerska
author Samuelson, William F.

Publication year: 2009 Call number: [05.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Equilibrium : Zeszyty naukowe WSE : nr 1 
 

Publication year: 2007 Call number: [17.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonometria w zadaniach
author Gawinecki, Jerzy August

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy teoretyczne liniowej optymalizacji : zagadnienia transportowe / 
Autor Szkutnik, Włodzimierz.

Publication year: 2004 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: