Transformacja gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej: wnioski z 20 lat doświadczeń
author Balcerowicz, Leszek

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku /
author Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2003 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola Polski w polityce Unii Europejskiej wobec
red. Ciborowski, Robert.

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy
red. Fijałkowska, Barbara

Publication year: 2002 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucjonalne zaplecze dostosowań rynkowych w Rynek finansowych instrumentów pochodnych w krajach Reformy indyjskiego systemu podatkowego w latach 
author Łuczak, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu - Chorzów 9/2007
red. Targosz-Stacharska, Jolanta

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja nieznośne podobieństwo? świat i jego instytucje w procesie uniformizacji 
red. Krauz-Mozer, Barbara

Publication year: 2008 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska i Europa Środkowa demokratyzacja, konsolidacja, europeizacja 
red. naukowa Nowak, Ewa

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielka Transformacja 1989-2029. Uwarunkowania,
author Kołodko, Grzegorz W.

Series: Ekonomista nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej
red. naukowa Balcerzak, Adam P.

Publication year: 2008 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Powiązania handlowe krajów Europy środkowo-wschodniej byłych członków RWPG w okresie rozpadu tego ugrupowania i na początku lat dziewięćdziesiątych /
author Kozioł, Piotr.

Series: Zeszyt Naukowy [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach nr 127 / 94 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzrost gospodarczy w krajach Europy
author Rapacki, Ryszard

Series: Gospodarka Narodowa nr 1-2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna III RP wobec małych państw
author Fiszer, Józef M.

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zmianą restrukturyzacja przedsiębiorstw w strategii rozwoju 
red. naukowy Glinkowski, Czesław

Publication year: 2004 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Państwa Europy Środkowowschodniej w procesie
author Pera, Bożena

Series: Prace z zakresu handlu zagranicznego Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Negocjacje w procesie rozszerzenia Unii Europejskiej uwarunkowania, aktorzy, przebieg 
author Curyło, Barbara

Publication year: 2012 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Droga do wolności : polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej /  
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Chorzowskie Studia Polityczne nr 2 rok 2009 
red. naukowy Wróbel, Sylwester

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja kapitalizmu globalnego i alliance capitalism : implikacje dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej /  
author Dołęgowski, Tomasz.

Series: Zeszyty Naukowe [Szkoła Główna Handlowa Kolegium Gospodarki Światowej] 9 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowa konkurencja podatkowa i jej
author Piątkowski, Marcin

Series: Ekonomista nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucja niezależnego członka rady w kodeksach
author Koładkiewicz, Izabela

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (142) rok 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka podatkowa w Europie Środkowo-Wschodniej
author Piątkowski, Marcin

Series: Gospodarka Narodowa nr 1-2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka bez strategii bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w 
red. Kamiński, Antoni Z.

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo, społeczeństwo, religia we współczesnej
red. Mróz, Maciej

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Chorzowskie Studia Polityczne nr 2 rok 2009 
red. naukowy Wróbel, Sylwester

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka międzynarodowa po 1945 roku
author Calvocoressi, Peter

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość transgraniczna w Europie
author Kruszka, Michał

Series: Gospodarka Narodowa nr 1-2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na wzrost
author Rapacki, Ryszard

Series: Ekonomista nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym /
Red. Fiszer, Józef.

Publication year: 2013 Call number: [32] Series: System Euroatlantycki w Wielobiegunowym Świecie nr 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przepływy kapitału międzynarodowego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1994-2008 /
author Śliwiński, Paweł.

Publication year: 2011 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej : perspektywa porównawcza 
author Antoszewski, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [18.B] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych
author Cziomer, Erhard

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej
author Sokół, Wojciech

Publication year: 2007 Call number: [18.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mosty przez Atlantyk? : Postawy Polaków, Czechów, Słowaków wobec Stanów Zjednoczonych 
author Kolarska-Bobińska, Lena

Publication year: 2005 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej
author Domańska, Aldona

Publication year: 2003 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kraje Europy Środkowowschodniej a globalizacja
author Dobrzański, Dariusz

Publication year: 2005 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dokąd zmierza Europa : przywództwo, idee, wartości : Where Europe Is Going : leadership, ideas, values 
author Taborska, Halina

Publication year: 2007 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psucie pieniądza w Europie środkowo-wschodniej od antyku po czasy współczesne : Białoruś - Litwa - Łotwa -Polska - Słowacja Ukraina : Białystok - Augustów 7 - 10 września 2006 : Materiały z VII Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej 
author Filipow, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: