Straże gminne w zapobieganiu przestępczości /
author Michalik, Katarzyna.

Series: Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie] : Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne nr 6 (1/2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych szkice socjotechniczne o mądrości przed szkodą 
author Kwiatkowski, Stanisław

Publication year: 2011 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne materialne
red. naukowy Chmaj, Marek

Publication year: 2008 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kryzysowe w samorządzie podstawy organizacyjno-prawne 
red. Kurkiewicz, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Management of City Public Safety
author Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia problematyka prawna i aksjologiczna 
red. Karpiuk, Mirosław.

Publication year: 2011 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
author Pieprzny, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany i perspektywy straży miejskich i gminnych materiały konferencyjne Warszawa,20-21 września 2007 
red. Rajchel, Kazimierz

Publication year: 2007 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd a policja ksztaltowanie bezpieczeństwa lokalnego 
red. Szymaniak, Adam

Publication year: 2007 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie bezpieczeństwem wyzwania XXI wieku 
red. Lisiecki, Marek.

Publication year: 2008 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo socjalne Prace Naukowe AE Katowice 
red. Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2003 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku podręcznik do przysposobienia obronnego dla studentek i studentów 
red. Jakubczak, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo publiczne zarys problematyki 
author Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna.

Publication year: 2010 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Bezpieczeństwo w administracji i biznesie
red. naukowy Grzybowski, Marek.

Publication year: 2007 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sieć bezpieczeństwa domeny, relacje, dylematy, szanse 
author Rutkowski, Cezary.

Publication year: 2009 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne część szczegółowa tom II 
red. Stelmasiak, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Brol, Jan

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej
red. Chajbowicz, Andrzej

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne materialne /
red. naukowy Chmaj, Marek

Publication year: 2008 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP : podręcznik dla studentek i studentów /  
red. naukowa Jakubczak, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [II] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (3); Actions: Add to cart

Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego zagadnienia prawno-ustrojowe 
author Misiuk, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w
author Buller, Leszek

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2 (708) luty 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego zagadnienia prawno-ustrojowe 
author Misiuk, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Administracja dóbr i usług publicznych /
red. naukowa Woźniak, Marta.

Publication year: 2013 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczny hotel : praca zbiorowa /  
red. Turakiewicz, Janusz.

Publication year: 2002 Call number: [64] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Natura bezpieczeństwa w perspektywie personalnej i strukturalnej /
Red. Drabik, Krzysztof.

Publication year: 2013 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy rozwoju regionalnego /
 

Publication year: 2013 Call number: [332] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 281 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Udział sił zbrojnych RP w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa /
author Pacek, Bogusław.

Publication year: 2013 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Al Kaida : teraz Polska ? 
author Witkowski, Igor

Publication year: 2005 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego : zagadnienia prawno-ustrojowe 
author Misiuk, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne materialne
author Chmaj, Marek

Publication year: 2008 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miasta i regiony wobec współczesnych wyzwań
author Sokołowicz, Mariusz E.

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '09
author Gołuchowski, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym
author Fehler, Włodzimierz

Publication year: 2009 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo publiczne : zarys problematyki 
author Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna.

Publication year: 2010 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
author Lisiecki, Marek.

Publication year: 2011 Call number: [02.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oblicza Ameryki Łacińskiej
author Krzywicka, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: