Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy /  
red. naukowy Hopej, Marian.

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 94 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola i znaczenie kapitału społecznego w gospodarce
author Szałkowski, Adam

Series: Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie lokalnej organizacji sieciowej dla rozwoju kapitału społecznego gminy /
author Smuda, Marlena.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 1 (84) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Składniki kapitału społecznego
author Szałkowski, Adam

Series: Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał społeczny jako czynnik wpływający na kształtowanie rynku pracy /
author Robak, Elżbieta.

Series: Kapitał społeczny we wspólnotach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja powszechnego uwłaszczenia jako propozycja rozwoju kapitału społecznego w Polsce /
author Suwalski, Andrzej.

Series: Kapitał społeczny we wspólnotach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał społeczny jako kategoria socjoekonomiczna /
author Zboroń, Halina.

Series: Kapitał społeczny we wspólnotach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał społeczny w zarządzaniu konfliktem w zakładzie pracy /
author Sikora, Jan.

Series: Kapitał społeczny we wspólnotach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej
red. Nikitorowicz, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał społeczny w ujęciu Witolda Trąmpczyńskiego
author Suwalski, Andrzej

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2006 : konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa. Tom 2 /  Prace Naukowe AE Wrocław nr 1118 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [631] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1118 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczne wydatki budżetowe gmin jako podstawa budowy kapiatłu społecznego /
author Kańduła, Sławomira.

Series: Kapitał społeczny we wspólnotach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dylematy demokracji i gospodarki współczesnej Europy
red. Andruszkiewicz, Iwetta

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model kapitału intelektualnego regionu koncepcja pomiaru i jej zastosowanie 
author Węziak-Białowolska, Dorota

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europe reflections on Social Capital, Innovation and 
red. Landabaso, Mikel

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki i społeczny regionu jako element rozwoju gospodarki opartej na wiedzy /
author Gaczek, Wanda Maria.

Series: Innowacje w rozwoju regionu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 57 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał społeczny w relacjach z klientami CRM a społeczny potencjał przedsiębiorstwa 
author Grzanka, Izabela

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup 
red. Kapralska, Łucja

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obywatel w społeczeństwie informacyjnym
author Masłyk, Tomasz

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności VIII Kongres Ekonomistów Polskich 
red. naukowa Fiedor, Bogusław.

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał społeczny organizacji a koszty transakcyjne /
author Sławecki, Bartosz.

Series: Kapitał społeczny we wspólnotach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologie informacyjno-komunikacyjne a sieciowość
author Wassilew, Aleksander Z.

Series: Gospodarka Narodowa nr 11-12/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego nr 113 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw
red. naukowa Szablewski, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał społeczny a społeczeństwo /
author Przymeński, Andrzej.

Series: Kapitał społeczny we wspólnotach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola uczelni w procesie kreowania i rozwoju kapitału społecznego /
author Zeller, Paweł.

Series: Kapitał społeczny we wspólnotach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Administracja publiczna wyzwania w dobie integracji europejskiej 
red. naukowy Czaputowicz, Jacek

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy
author Kopczewska, Katarzyna

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał społeczny w tworzeniu sukcesu organizacji
author Piocha, Stanisław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja. Szanse. Zagrożenia. Perspektywy nr 23 rok 2009. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / 
red. naukowy Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji
red. naukowy Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [X] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój kapitału społecznego jako czynnik
author Bylok, Felicjan

Series: Problemy zarządzania nr 1(31)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Brol, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja. Szanse. Zagrożenia. Perspektywy, nr 23 : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / 
red. naukowy Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitał społeczny a globalny kryzys finansowy na początku XXI wieku /
author Szambelańczyk, Jan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 23/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska i Europa Środkowa demokratyzacja, konsolidacja, europeizacja 
red. naukowa Nowak, Ewa

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zatrudnianie po znajomości kapitał społeczny na rynku pracy 
author Sławecki, Bartosz

Publication year: 2011 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna Ekonomia 10 
red. naukowy Piotrowska, Maria

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zaufanie do podmiotów sfery publicznej w budowaniu
author Marzec, Małgorzata

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (137) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 Dalej>>
Languages: