Dalszy ciąg dyskusji konstytucyjnych
author Winczorek, Piotr

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej ze schematami stan prawny na 15 lipca 2010 roku 
author Derlatka, Marta

Publication year: 2010 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dobro wspólne problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne 
red. Wołpiuk, Waldemar J.

Publication year: 2008 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia w świetle
author Brzeziński, Piotr

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 

Publication year: 2011 Call number: [0/9(342.4)] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstytucja Belgii tekst jednolity z 14 lutego 1994 r. 
red. Garlicki, Leszek

Publication year: 1996 Call number: [0/9(342.4)] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo konstytucyjne
red. Grzybowski, Marian

Publication year: 2008 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne systemy polityczne
red. naukowa Żmigrodzki, Marek

Publication year: 2007 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustroje konstytucyjne państw współczesnych
author Sarnecki, Paweł

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność biznesu w relacjach wdrażanie wartości prawnych jako podstawowe 
author Bernatt, Maciej

Series: Problemy zarządzania nr 2(28)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Politologia
author Heywood, Andrew

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Konstytucja Kanady
red. Garlicki, Leszek

Publication year: 1998 Call number: [0/9(342.4)] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstytucja Grecji
red. Garlicki, Leszek

Publication year: 2005 Call number: [0/9(342.4)] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niemożność sprawowania urzędu Prezydenta w świetle
author Brzozowski, Wojciech

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstytucja Austrii Federalna Ustawa Konstytucyjna Republiki Austrii 
red. Garlicki, Leszek

Publication year: 2004 Call number: [0/9(342.4)] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski ustrój państwowy
author Piotrowski, Ryszard

Publication year: 2000 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstytucja Norwegii Konstytucja Królestwa Norwegii 
red. Garlicki, Leszek

Publication year: 1996 Call number: [0/9(342.4)] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wydziału w Chorzowie, 2/2001
red. naukowy Targosz-Stacharska, Jolanta

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konstytucja Francji Konstytucja Republiki Frnacuskiej 
red. Garlicki, Leszek

Publication year: 2005 Call number: [0/9(342.4)] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
author Targosz, Bożena

Publication year: 2011 Call number: [ZE] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konstytucja Malty
red. Garlicki, Leszek

Publication year: 2007 Call number: [0/9(342.4)] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstytucja Niemiec
red. Garlicki, Leszek

Publication year: 2008 Call number: [0/9(342.4)] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstytucja Włoch Konstytucja Republiki Włoskiej 
red. Garlicki, Leszek

Publication year: 2004 Call number: [0/9(342.4)] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Autorytet państwa legitymizacyjne znaczenie prawa w państwie 
author Młynarska-Sobaczewska, Anna

Publication year: 2010 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo wobec wyzwań współczesności
red. Guzik, Bartosz

Publication year: 2010 Call number: [340] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrozumieć demokrację wprowadzenie do teorii wyboru publicznego 
author Gunning, James Patrick

Publication year: 2001 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Od idei do praktyki konstytucyjnej
author Szyjko, Cezary Tomasz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 4 (48) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego Stan prawny: 1 września 2002 
oprac. Mordwiłko, Janusz

Publication year: 2002 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
 

Publication year: 2008 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustroje konstytucyjne państw współczesnych
author Sarnecki, Paweł

Publication year: 2003 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: