Negocjacje w procesie uczenia się organizacji
author Biesaga-Słomczewska, Elżbieta Jadwiga

Series: Marketing i Rynek nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Styl organizacyjnego uczenia się a zmiany konkurencyjności przedsiębiorstwa
author Gulski, Bogusław

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje zarządzania podręcznik akademicki 
red. naukowa Czerska, Małgorzata

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Organizacja ucząca się w świetle badania zachowań małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego /
author Bieniok, Henryk.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 36 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja ucząca się - nowa koncepcja organizacji? /
author Hopej-Kamińska, Magdalena

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 36 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się
author Jabłoński, Marek.

Series: Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój małych przedsiębiorstw : wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się : 
author Gudkova, Svetlana

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Proces organizacyjnego uczenia się jako sposób na
author Osbert-Pociecha, Grażyna

Series: Master of Business Administration nr 3 (110) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informatyka ekonomiczna : podręcznik akademicki /  
 

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (21); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy
red. naukowy Juchnowicz, Marta

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rozwój zasobów ludzkich
author Matthews, Jennifer Joy

Publication year: 2008 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosunki pracy w polskich organizacjach Kultura, motywacje, koszt psychiczny, osobowość, 
author Hryniewicz, Janusz T.

Publication year: 2007 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania
red. naukowa Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bariery i utrudnienia w tworzeniu organizacji uczącej się /
author Bukowska, Urszula.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 36 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu organizacje, konteksty, procesy zarządzania 
red. naukowa Glinka, Beata

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie wiedzą w organizacji uczącej się
author Bukowska, Urszula.

Series: Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kompetencjami teoria i praktyka 
author Oleksyn, Tadeusz

Publication year: 2006 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Piąta dyscyplina materiały dla praktyka jak budować organizację uczącą się 
author Senge, Peter M.

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreowanie zachowań w organizacji Konflikty i 
author Penc, Józef.

Publication year: 2001 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
author Żemigała, Marcin.

Publication year: 2008 Call number: [658.56] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Piąta dyscyplina teoria i praktyka organizacji uczących się 
author Senge, Peter M.

Publication year: 2012 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czy kierujesz organizacją uczącą się?
author Garvin, David A.

Series: Harvard Business Review Polska nr 3 (73) - marzec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczna Karta Wyników jako instrument organizacji uczącej się /
author Banaszyk, Piotr.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 36 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje kierownicze w organizacji uczącej się
author Jabłoński, Marek.

Series: Zmiany w systemach zarządzania polskich Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania dla organizcji uczącej się
author Grodzicki, Jacek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (34) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój małych przedsiębiorstw wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się 
author Gudkova, Svetlana

Publication year: 2008 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologie informacyjne determinantą współczesnego biznesu /
Autor. Żurak-Owczarek, Cecylia

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej
red. Szałkowski, Adam

Publication year: 2005 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Orientacja nastawiona na rozwój i uczenie się osób zatrudnionych w organizacji /
author Bartkowiak, Grażyna.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 256 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach
red. naukowa Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się metody doskonalenia i rozwoju 
author Jabłoński, Marek.

Publication year: 2009 Call number: [331.108] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rola i kompetencje menedżerów w organizacji zorientowanej na uczenie się /
author Czop, Katarzyna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 34/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi tom 2 
red. Janowska, Zdzisława

Publication year: 2008 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przesłanie Druckera zarządzanie oparte na wiedzy 
author Edersheim, Elizabeth Haas

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój zdolności uczenia się przedsiębiorstwa
author Zgrzywa-Ziemak, Anna

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wymogi kultury z perspektywy organizacji uczącej się
author Jabłoński, Marek.

Series: Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania podręcznik materiały dydaktyczne 
author Bernais, Jolanta.

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informatyka ekonomiczna podręcznik akademicki 
red. naukowa Wrycza, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja ucząca się Prace Naukowe AE Katowice 
author Rokita, Jerzy.

Publication year: 2003 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja ucząca się i kształtowanie intelektualnej organizacji /
author Krzakiewicz, Kazimierz.

Series: Kształtowanie procesu zmian w organizacjach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 88 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: