BHP w budownictwie
author Kościukiewicz, Kazimierz

Publication year: 2010 Call number: [331.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skutki zniesienia obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę
author Kruś, Maciej

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania rozwojowe dla polskiego sektora budowlanego w kontekście integracji z Unią Europejską /
author Krajewski, Zdzisław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 15/2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zniesienie instytucji pozwolenia na budowę a prawo
author Szwajdler, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [349.442] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług robót
author Rózga, Anna

Series: Doradztwo Podatkowe nr 1 (161) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne /
author Ura, Elżbieta.

Publication year: 2004 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe tendencje w budownictwie zrównoważone obiekty budowlane 
author Brzustewicz, Paweł.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (54) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek budowlany w Polsce w latach 1990-2003 Zmiany i tendencje w płodnosci w krajach Europy w 
author Kośmicka, Małgorzata

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja procesów bibliotecznych na tle dziejów Biblioteki Głównej Akademii 
red. Żmigrodzka, Barbara

Publication year: 2007 Call number: [Służbowe] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów
red. Połoński, Mieczysław

Publication year: 2008 Call number: [69] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Superbrands czołowe marki konsumenckie i biznesowe w Polsce 2008 tom III 
red. Noniewicz, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na sektor ma
red. Grabowski, Maciej

Publication year: 2003 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Możliwości i ograniczenia zastosowania leasingu w budownictwie i na rynku nieruchomości /
author Czajka, Agnieszka.

Series: Kierunki doskonalenia procesu inwestycyjno-budowlanego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 231 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw w warunkach
author Jaskóła, Konrad

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw innowacje, technologie, kryzys 
red. naukowa Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka.

Publication year: 2011 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wpływ transformacji gospodarki polskiej na ewolucję struktury przedsiębiorstw budowlanych /
author Gawron, Henryk.

Series: Kierunki doskonalenia procesu inwestycyjno-budowlanego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 231 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budownictwo polskie w latach 1990-2007 przegląd retrospektywny, szanse rozwoju i 
author Bolkowska, Zofia.

Publication year: 2008 Call number: [69] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
author Tworek, Piotr.

Publication year: 2010 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa w budownictwa
author Bolkowska, Zofia.

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 8 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania budowania konkurencyjności
red. Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

B jak budownictwo zasady opodatkowania usług budowlanych 
author Dyszy, Wiesława

Publication year: 2008 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 
red. naukowy Madej, Zbigniew.

Publication year: 2010 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budownictwo ogólne : tom 2 :  fizyka budowli / 
 

Publication year: 2010 Call number: [69] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wadliwość decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym 
author Goździewicz-Biechońska, Justyna

Publication year: 2011 Call number: [349.442] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania ryzyka w budownictwie
author Buszko, Andrzej

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym
author Eaton, David

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 8 Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa Rok V Nr 2(8)/2000 
red. Kantorowicz, Aleksandra

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kapitału intelektualnego oraz wiedzy na wyniki
author Buszko, Andrzej

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (40) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania
red. naukowy Rekowski, Marek.

Publication year: 2003 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w budownictwie
author Eaton, David

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognozowanie zmian aktywności budowlano-montażowej na podstawie wyników badań ankietowych GUS /
author Jankiewicz, Jacek.

Series: Prace Katedry Mikroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 94 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 15/2012 Unia Europejska. Gospodarka Polski na drodze do Unii Europejskiej / 
red. naukowy Stawarska, Renata

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budownictwo ogólne : tom 3 :  elementy budynków : podstawy projektowania / 
 

Publication year: 2011 Call number: [69] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: