Naród, samorząd terytorialny, demokracja w III Rzeczypospolitej
author Wójcik, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Władza
author Baszkiewicz, Jan

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Towarzysze komunizm od początku do upadku historia zbrodniczej ideologii 
author Service, Robert

Publication year: 2008 Call number: [94] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doktrynalne podłoże totalitaryzmu (na przykładzie
author Kulwicki, Eugeniusz

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoly Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyka a polityka
author Modzelewski, Edward

Publication year: 2006 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia powszechna wiek XX 
author Tyszkiewicz, Jakub

Publication year: 2010 Call number: [94] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Historia myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne 
author Król, Marcin

Publication year: 2003 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyka a polityka
author Modzelewski, Edward

Publication year: 2006 Call number: [I] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauka administracji
red. Kudrycka, Barbara

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Filozofia polityki /
Autor Szahaj, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prolegomena do nauk o człowieku, władzy i prawie /
author Redelbach, Andrzej.

Publication year: 2005 Call number: [340] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uczony w totalitaryzmie. Przykład niemiecki
author Olszewski, Henryk

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 15 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartości, polityka, społeczeństwo
red. naukowa Zahorska, Marta

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Źródła kryzysów i konfliktów uwarunkowania stymulujące społecznie kryzysy i 
author Barnaszewski, Bogusław

Publication year: 2011 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia powszechna : wiek XX /  
author Schramm, Tomasz.

Publication year: 2008 Call number: [94] Series: Zrozumieć Dzieje Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odkrywając wolność : przeciw zniewoleniu umysłów / 
author Balcerowicz, Leszek

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprzeciw w życiu społeczeństw
author Sunstein, Cass R.

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Western civilization : ideas, politics and society 
author Perry, Marvin

Publication year: 2007 Call number: [A/19.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przywódcy polityczni współczesnego świata : Mężowie stanu, demokraci i tyrani 
author Bankowicz, Marek

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce
author Szmulik, Bogumił

Publication year: 2007 Call number: [18.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Islam a świat
author Bäcker, Roman

Publication year: 2005 Call number: [18.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kraje Europy Środkowowschodniej a globalizacja
author Dobrzański, Dariusz

Publication year: 2005 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Idee i ideologie we współczesnym świecie : Wielkie tematy 
 

Publication year: 2008 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do nauki o polityce, państwie i prawie
author Cebul, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Korzenie totalitaryzmu
author Arendt, Hannah

Publication year: 2008 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina
author Bäcker, Roman

Publication year: 2007 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Adaptacja - reforma - stabilizacja : przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych 
author Koziełło, Tomasz

Publication year: 2010 Call number: [18.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Człowiek wobec totalitaryzmu : od prostych recept do "ostatecznego rozwiązania" 
author Bartuś, Alicja

Publication year: 2012 Call number: [19.A] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia ustrojów państw
author Górski, Grzegorz

Publication year: 2001 Call number: [18.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Totalitaryzm : Wybrane problemy teorii i praktyki 
author Wallas, Tadeusz

Publication year: 2003 Call number: [18.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Doktryny polityczne XIX i XX wieku : liberalizm : konserwatyzm : socjalizm : doktryna socjaldemokracji : nauczanie społeczne Kościoła : totalitaryzm 
author Chojnicka, Krystyna

Publication year: 2000 Call number: [18.A] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce
author Szmulik, Bogumił

Publication year: 2004 Call number: [18.A] Available: (7); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce
author Szmulik, Bogumił

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (4); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia doktryn politycznych i prawnych : podręcznik akademicki 
author Chojnicka, Krystyna

Publication year: 2004 Call number: [18.A] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia a przemiany współczesnego świata
author Krzemiński, Ireneusz

Publication year: 2004 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szansa i zagrożenia : polityka i dypolomacja w rodzinnej Europie 
author Geremek, Bronisław

Publication year: 2004 Call number: [18] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia polityczna świata XX wieku : 1901-1945 
author Bankowicz, Marek

Publication year: 2004 Call number: [19.A] Available: (9); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia powszechna : wiek XX 
author Schramm, Tomasz

Publication year: 2001 Call number: [19.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce /
 

Publication year: 2007 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: